Harry Timm – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz


Posadzki z wylewanego asfaltu składają się z bitumu, dodatków mineralnych oraz wypełniaczy. Nakładane są na gorąco przy temperaturze ok. 250 !C i po zastygnięciu mogą być obciążane i okładane.

Dają się przeformowywać termoplastycznie. Posadzki te oznacza się symbolem GE. Wartości liczbowe po symbolu oznaczają głębokość wnikania w podłoże. Zakres zastosowania to budownictwo mieszkaniowe, jako podkład pod wszystkie inne wykładziny podłogowe i w składach przemysłowych jako warstwa wierzchnia. Mała grubość tej posadzki, średnio 25 mm przy układaniu na warstwie izolacyjnej i jej masa własna < 60 kg/m 2 umożliwia zastosowanie tych posadzek przy renowacji starych budynków i nadbudowie mieszkań na poddaszu. Dodatkową zaletą jest jeszcze wysoka zdolność tłumienia dźwięków.

Rodzaje i zastosowanie
GE 10 Budownictwo mieszkaniowe, pomieszczenia ogrzewane
GE 15 Pomieszczenia składowe ogrzewane i nieogrzewane
GE 40 Pomieszczenia składowe nieogrzewane

Wskazówki praktyczne
Wylewanie powinno się odbywać na odporną na temperaturę warstwę podkładową lub na warstwę rozdzielającą z włókna szklanego. Dla posadzek tych nie podaje się odporności na oleje i benzyny. Wysokie obciążenia punktowe w pomieszczeniach ogrzewanych mogą prowadzić do trwałych śladów i odkształceń.

Literatura
TIMM H., HESSER G.: Estriche – Arbeitshilfe f.r Plannung und Qualit-tssicherung (Posadzki – Poradnik dla projektowania i utrzmania jakości). Wydawnictwo Bauverlag Wiesbaden, 1995.
Posadzka wylewana. Aprobata techniczna nr 2109/95-K Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
DIN 18 354. Gu§asphaltarbeiten (Prace przy wylewaniu posadzek asfaltowych).
DIN 18 560. Estriche im Bauwesen (Posadzki w budownictwie).