Helmut Weber – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Podkład gruntujący powinien wzmocnić materiał budowlany lub nadać mu wodoodporność. Dodatkowo w podkład ten można wkomponować składniki o charakterze biocydów (patrz również środki impregnujące).

Wskazówki praktyczne
W zależności od sposobu nakładania stosuje się różne warstwy gruntujące. Stanowią one element systemu ochronnego.

Powłoka gruntująca jest istotnym elementem składowym systemu ochronnego i powinna być starannie dobrana i naniesiona. Fakt ten ma decydujące znaczenie dla żywotności i trwałości całego systemu.

Literatura
WEBER H. i in.: Fassadenschutz und Bausanierung (Ochrona elewacji i renowacja budynków). Expert, Renningen, 1994.
WEBER H., MEYER H.: Anstriche als Beschichtungen f.r mineralische Fassadenbaustoffe (Powłoki malarskie jako zabezpieczenie mineralnych pokryć elewacji. Expert, Renningen, 1991.
W przygotowaniu jest norma europejska