Harry Timm – Tłumaczył Wiesław Słowik

“Prefabrykowany podkład posadzkowy jest podkładem wykonanym w postaci gotowych płyt, połączonych między sobą w sposób zapewniający przenoszenie sił.”

W praktyce prefabrykowane podkłady posadzkowe wykonuje się z następujących materiałów:

 • płyty gipsowe wzmocnione włóknami, grubości ok. 20 mm
 • płyty gipsowo-kartonowe grubości ok. 25 mm
 • płyty wiórowe grubości zależnej od sposobu układania
 • płyty z cementu, anhydrytu, cegły, o grubości od 20 do 50 mm

  Płyty podkładów posadzkowych, częściowo pełnią funkcję izolacji termicznej oraz izolacji wygłuszającej odgłosy kroków.

  Wskazówki praktyczne
  Czoła płyt są ukształtowane na wręgę schodkową, na wpust i pióro albo na tępy styk. W zależności od rodzaju materiału styki między płytami są sklejane, zacierane zaprawą, klamrowane lub skręcane. Przy układaniu płyt należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

  Nośność podkładów posadzkowych, w przypadku normalnych obciążeń od ruchu pieszego, w budownictwie mieszkaniowym jest przyjmowana w wielkości 1,5 kN/m 2 . Przy większych obciążeniach komunikacyjnych wymagane są odpowiednie świadectwa kontrolne.

  Podłoże dla podkładu posadzkowego może stanowić niezbyt miękki materiał izolacyjny, sucha zasypka, legary drewniane lub legary z bali drewnianych w przypadku podłogi wentylowanej. Duże znaczenie ma stopień wyrównania podłoża. Przy układaniu na suchej zasypce należy eliminować puste przestrzenie pod płytami. Na starych podłogach z desek z fugami przed ułożeniem zasypki musi być wykonana paroprzepuszczalna osłona przeciwwilgociowa, np. z włókniny lub tektury falistej. Tępe zakończenia płyt z reguły muszą być podbite deskami. Deska z płytą podkładu powinna być sklejona lub skręcona śrubami.

  Literatura
  PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
  DIN 18560. Estriche im Bauwesen (Podkłady betonowe w budownictwie).
  DIN 68771. Unterbżden aus Holzspanplatten (Podkłady posadzkowe z płyt wiórowych).