Dietmar Klausen
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Ściany ze słupami metalowymi są to ściany montowane z płyt gipsowo – kartonowych (DIN 18 800) z konstrukcją podtrzymującą z profili z blachy stalowej, które mogą być montowane na placu budowy jako nienośne ściany wewnętrzne (działowe).

Wykonanie
Ściany pojedyncze: konstrukcja podtrzymująca ze słupami ustawionymi w jednej płaszczyźnie i obustronną okładziną z płyt gipsowo – kartonowych.

Ściany podwójne: konstrukcja podtrzymująca ze słupami ustawionymi w dwóch równoległych płaszczyznach i obustronną okładziną z płyt gipsowo – kartonowych.

Wolno stojące ściany klejone: konstrukcja podtrzymująca ze słupami ustawionymi w jednej płaszczyźnie i jednostronnym pokryciem okładziną z płyt gipsowo – kartonowych.

Wskazówki praktyczneKonstrukcja
Profile z blachy stalowej łączone są z płytami za pomocą złączy mechanicznych.Rozstaw osi profili powinien być większy od 62,5 cm. Okładziny jedno- lub dwuwarstwowe. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji przenoszą się również na ścianki działowe. Materiały izolacyjne należy dobierać zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dźwiekochłonnej i cieplnej i wbudowywać je w ścianę lub w okładzinę. Mocowanie ścian do przyległych elementów budowlanych – na połączenia sztywne lub przesuwne (rozstaw mocowań poniżej 1 m; przy mocowaniach bocznych ??3 punkty mocowania

Ściany mogą być obciążane na zginanie tylko poniżej 1,5 kN/m długości ściany, ściany klejone – poniżej 0,4 kN/m długości ściany. Obciążenie na zginanie poniżej 0,4 kN/m (np. lekkie regały na książki, szafy w ścianach) mogą być włączane w dowolnym miejscu ściany lub okładziny.

Obciążenia zginające w granicach 0,4 – 0,7 kN/m w ścianach działowych z okładziną pojedynczą i podwójną mogą być przyłożone w dowolnym miejscu ściany, jeśli ta okładzina ma grubość minimum 18 mm, a szeregi słupów w ścianach podójnych są ze sobą połączone w sposób odporny na rozciąganie (np przy pomocy łączników).

Przy obciążeniu na zginanie w granicach 0,7 – 1,5 kN/m zawieszane na ścianie miski ustępowe, umywalki, boilery należy połączyć z konstrukcją podtrzymującą za pomocą specjalnych elementów (np. belki poprzeczne, słupy nośne).

W obszarze otworów ściennych (np. drzwi i okna) należy pomiędzy słupami umieścić rygle, które usztywniają konstrukcję podtrzymującą.

Ściany na słupach metalowych wykazują wysoką odporność ogniową i w zależności od wykonania mogą być zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej F 30, F60 lub F90.

Tłumienie drgań powietrza jest wysokie (przy tak relatywnie niskim ciężarze ściany), zwłaszcza przy ścianach z podwójną okładziną.


Literatura
DIN 18 183. Montagew-nde aus Gipskartonplatten; Ausf.hrung von Metallst-nderw-nden (Ściany montowane z płyt gipsowo-kartonowych.Wykonanie ścian ze słupami metalowymi).
DIN 18 180. Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Pr.fungen (Płyty gipsowo-kartonowe. Rodzaje, wymaganie, badanie).
DIN 18 181. Gipskartonplatten im Hochbau; Grundlagen f.r die Verarbeitung (Płyty gipsowo-kartonowe w budownictwie. Zasady obrabiania).
DIN 18 182. Zubehżr f.r die Verarbeitung von Gipskartonplatten; Profile aus Stahlblech (Wyposażenie do obrabiania płyt gipsowo-kartonowych. Profile z blachy stalowej).