Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Andrzej Machalski

Cecha jakościowa przy sortowaniu drewna. Skręt włókien występuje wówczas, gdy włókna drewna okręcają się spiralnie wokół osi pnia (rys. 1).Zależnie od lokalizacji drzewa, możliwy jest skręt lewy lub prawy. Młode drzewa iglaste skręcają się z reguły w lewo. W miarę rośnięcia włókna stają się równoległe do osi i potem skręcają przeważnie w prawo, tak że powstaje tak zwany “skręt skrzyżowany”.

Skręt włókien odgrywa rolę szczególnie przy sortowaniu drewna iglastego. Nachylenie włókien stanowi wartość pomiarową. Dopuszczalne nachylenie włókien jest ważne w chwili sortowania. Pewne zwiększenie skrętu/nachylenia włókien w późniejszym czasie jest dlatego dopuszczalne.

Nachylenie włókien jest relatywnym odchyleniem włókien od podłużnej krawędzi drewna tartego. Dla drewna iglastego oznaczenie następuje według DIN 52181 i dla drewna liściastego według DIN 68367.

Nachylenie włókien (DIN 4074) mierzy się odchyleniem “e” włókien na 1000 mm długości.

W normalnym wypadku nachylenie włókien oznacza się według przebiegu pęknięć skurczowych (rys. 2).Ponieważ skręt włókien w “świeżym stanie” jest trudno rozpoznawalny (brak pęknięć skurczowych), to w przypadku konstrukcji, w których chodzi o stabilność formy, jak np. widocznych konstrukcji drewnianych, drewna w ramiakach itp. powinno się w miarę możności stosować tylko drewno suche.

Literatura
ŻENCZYKOWSKI W.: Budownictwo ogólne tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1992.
DIN 4074. Sortierung von Nadelholz nach der Tragf-higkeit (Sortowanie drewna iglastego według wytrzymałości).
DIN 68365. Bauholz f.r Zimmerarbeiten (Drewno budowlane do robót ciesielskich).