Wilfried Zapke – Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Zawierający wodę wulkaniczną perlit o składzie granitowym zostaje mechanicznie zmielony i krótkotrwale podgrzany do około 1000 !C. Znajdująca się w nim woda zostaje przy tym zamieniona w parę, która spulchnia materiał przy jednoczesnym spiekaniu, powodując zwiększenie objętości 15-20 krotnie. Powstały produkt jest białym granulatem o wielkości ziaren do 6 mm. Poszczególne ziarna składają się z małych komórek, które powodują dużą izolacyjność cieplną tego materiału. Jego gęstość nasypowa wynosi ok. 70 do 100 kg/m 3 .

Wskazówka praktyczna
Zasadniczo perlit stosowany jest głównie w stanie sypkim, rzadziej w postaci płyt. Jest niepalny, ale wrażliwy na zawilgocenie. Dlatego gdy jest stosowany jako zasypka murów szczelinowych, zostaje on zaimpregnowany silikonem w postaci dyspersji, lub za pomocą żywic sztucznych. W przypadku warstw izolacyjnych, tworzących spadek na dachach płaskich albo warstw wyrównawczych pod jastrychem – zwłaszcza w pracach naprawczych i modernizacyjnych – można stosować perlit asfaltowany.

Płyty izolacyjne z perlitu składają się ze spęcznionego perlitu, który łączony jest z nieorganicznymi i/lub organicznymi włóknami, jak i ze środkami wiążącymi. Włókna ze spęcznionym perlitem w stanie mokrym formowane są w płyty. Gotowe płyty są wrażliwe na wilgotność. Wolno jest wbudowywać tam, gdzie wg nadzoru budowlanego zezwala się stosować materiały niepalne. Ponieważ perlit jest materiałem pochodzenia naturalnego, zachodzą sporadyczne obawy co do jego podwyższonej radioaktywności. Te przypuszczenia nie potwierdziły się w ostatnio przeprowadzonych pomiarach.

Jako przybliżony sposób oceny naturalnej radioaktywności materiałów budowlanych stosuje się tzw. “leningradzki wzór sumacyjny”. Wg niego uważa się radioaktywność jako nie budzącą obawy, kiedy suma specyficznej aktywności nie przekracza wskaźnika 1. W perlicie wskaźnik ten wynosi 0,67.

Alternatywa
W miejsce spęcznionego perlitu można użyć innych dostępnych materiałów do izolacji cieplnej, jednak należy w każdym przypadku przeprowadzić kalkulację porównawczą kosztów. Kruche, w kształcie płytek materiały izolacyjne są jako wypełniacze trudne do obróbki.

Spęczniony perlit nie jest znormalizowany, podlega więc obowiązkowi uzyskania certyfikatu dopuszczenia do stosowania. Zaświadczenia o wykonaniu prób i informacje o dopuszczeniu, o ile nie są one częścią Podstaw Technicznych, są do uzyskania u wytwórcy.

Literatura
Fachowa literatura z ostatniego czasu nie jest znana. Istnieją jednak fachowe informacje wydane przez wytwórcę, które zawierają wskazówki dotyczące przerobu i informujące o możliwościach stosowania.