Andrzej Machalski

Spoiwo anhydrytowe otrzymuje się przez zmielenie kamienia anhydrytowego, to jest bezwodnego siarczanu wapnia CaSO4 . Nie ma tu wypalania tego kamienia, natomiast stosuje się dodatki pobudzające wiązanie mączki anhydrytowej (siarczany potasu, cynku i sodu) lub niewielka ilość cementu, np. portlandzkiego). Kamień anhydrytowy wydobywa się w okolicach Kłodawy, Wapna, Inowrocławia i na Dolnym Śląsku.

Spoiwo anhydrytowe po stwardnieniu odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, na przykład 20 MPa. W epoce taniej energii gips bezwodny otrzymywano też przez wypalenie kamienia gipsowego w temperaturze 800-1000 !C. Powstawał produkt w zasadzie identyczny ze spoiwem anhydrytowym, zwany estrichgipsem i mający te same własności. Obecnie estrichgipsu nie produkuje się.

Anhydryt szpachlowy
Jest stosowany do gładzi wykończeniowych, do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.
Oferta handlowa: Gładź Tynkarska (koniec wiązania najpóźniej po 120 min).

Anhydryt tynkarski
Jest stosowany do tynków wewnętrznych.
Oferta handlowa: Zaprawa Tynkarska (początek wiązania nie wcześniej niż po 60 min, koniec najpóźniej po 240 min).

Anhydryt jastrychowy
Stosowany na masy wyrównawcze i jastrychy podłogowe na każdym podłożu – twardym, sypkim lub miękkim. Niektóre produkty nadają się na jastrychy grzejne, tj. stosowane w ogrzewaniu podłogowym. Czas przydatności po zmieszaniu z wodą wynosi 20, 30 lub 40 min. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 20, 25 lub 32 MPa zależnie od produktu. Wszystkie produkty są samopoziomujące.
Oferta handlowa: Wylewka Podłogowa (początek wiązania nie wcześniej niż po 60 min, koniec wiązania najpóźniej po 24 h), Anhydrytowa Wylewka Spa, Atlas SAM 150 i 200, Ecotac S 21.

Literatura
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Informator Budowlany tom 1 i 3. Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999.
Prospekty firm (w kolejności jak w “Informatorze budowlanym”): Atlas, Dolina Nidy, Nowy Ląd, Cedat, Górażdże Mix, Śnieżka, Bostik Polska.