Horst Wild – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Istotnymi elementami składowymi okien, ścian okiennych i drzwi balkonowych są ruchome skrzydła, przeznaczone do wietrzenia i oczyszczania powietrza lub jako łącznik i mogą być otwierane na zewnątrz. Obok skrzydeł obrotowych i obrotowo – uchylnych, najczęściej stosowanego rodzaju, istnieje jeszcze duża różnorodność innych sposobów otwierania, które pełnią zróżnicowane funkcje.

Wskazówki praktyczne
Z powodów konstrukcyjnych i technicznych przy wyborze sposobu otwierania należy brać pod uwagę następujące uwarunkowania:

 • wielkośc i format skrzydła,
 • waga skrzydła,
 • możliwość utrzymania czystości szyb,
 • możliwość wietrzenia,
 • bezpieczeństwo obsługi,
 • zapotrzebowanie powierzchni na otwarcie skrzydła,
 • względy architektoniczne (wygląd fasady)

  W zależności od sposobu otwierania rozróżnia się:

 • skrzydla obrotowe,
 • skrzydła uchylne,
 • skrzydła obrotowo – uchylne,
 • skrzydła klapowe,
 • skrzydła wahadłowe,
 • skrzydła zwrotne
 • skrzydla przesuwne (poziomo lub pionowo)
 • skrzydła podnoszone i obrotowe
 • skrzydła podnoszone i przesuwne
 • skrzydła przesuwno- uchylne
 • skrzydła równoległe przesuwno – uchylne.

  Przy graficznym przedstawianiu sposobów otwierania stosuje się symbole znormalizowane (DIN 19 059). W przypadku skrzydeł otwierających się do wewnątrz trójkąt nanosi się linia ciągłą, jeśli skrzydła otwierają się na zewnatrz – trójkąt jest oznaczony linią przerywaną.

  Literatura
  PN-88/B-10 085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.