Rainer Walter – Tłumaczył Roman Benedykciuk

W stropodachu wszystkie warstwy funkcjonalne znajdują się jedna nad drugą. W przeciwieństwie do konstrukcji dachu nieocieplonego pomiędzy izolacją cieplną a uszczelnieniem dachu nie ma tutaj (”zimnej”) strefy przestrzennej mającej połączenie z atmosferą zewnętrzną. Konstrukcje stropodachowe są obecnie najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przypadku dachów płaskich.

Wskazówki praktyczne
Opis funkcji warstw stropodachu (od dołu do góry):

 • Konstrukcja nośna
  Konstrukcja nośna (podłoże ustroju dachu) spełnia funkcję elementu statycznego, przejmujacego obciążenia, górnego obszaru zamykajacego daną przestrzeń, jak też spełnia zadania w zakresie izolacji akustycznej oraz ochrony p. poż.
  Wykonanie: żelbet, lekki beton, stalowa blacha trapezowa, drewno lub materiał drewnopochodny.

 • Powłoka gruntująca
  Powłoka gruntująca służy przede wszystkim, w przypadku wszystkich konstrukcji wsporczyh – z wyjątkiem drewna i elementów drewnopochodnych oraz mocowanych klejem nakładek nadbudówek, do wiązania kurzu oraz poprawy przyczepności.
  Wykonanie: malowanie lub natryskiwanie roztworami lub emulsjami bitumicznymi.

 • Warstwa rozdzielająca i wyrównująca (wyrównawcza)
  Warstwa rozdzielająca i wyrównująca ma za zadanie stanowić przejście między drobnymi rysami skurczowymi i peknięciami naprężeniowymi w konstrukcji nośnej oraz ochronę izolacji parochronnej przed mechanicznymi lub chemicznymi wpływami podłoża Wykonanie: pasmo z materiałów bitumicznych, np. G 200 DD, ułożonych na drewnianej konstrukcji wsporczej. Warstwy rozdzielające wykonane z włóknina z tworzywa sztucznego, włóknina ze szkła surowego itp. Warstwa wyrównująca także (w przypadku betonowych konstrukcji wsporczych) z luźno ułożonych lub częściowo przyklejonych elementów izolacji parochronnej.

 • Izolacja parochronna
  Izolacja parochronna ma za zadanie zmniejszanie lub zapobieganie przemieszczaniu się molekuł pary wodnej w kierunku konstrukcji dachowej (dyfuzja). Jest ona umieszczona w taki sposób, aby wykluczyć tworzenie się szkodliwego kondensatu wewnątrz poszczególnych warstw dachu.
  Wykonanie: zgodnie z warunkami klimatycznymi pomieszczenia – pasma materiału bitumicznego wraz z wkładką z taśmy aluminiowej lub folie aluminiowe, polietylenowe itp. O ile izolacja parochronna nie została wykonana jako warstwa całkowicie paroizolująca (wkładka z taśmy stalowej), to funcjonalnośc w rozumieniu zasad fizyki budowlanej można sprawdzić, stosując obliczenia dotyczące procesu dyfuzji.

 • Warstwa izolacji cieplnej
  Warstwa izolacji cieplnej ma za zadanie zredukowanie strat cieplnych i zagwarantowanie przyjemnego pod względem termicznym klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych, wyeliminowanie kondensatu występującego na powierzchniach oraz ograniczenie zmian długości konstrukcji nośnej, spowodowanych wpływem czynników termicznych.
  Wykonanie: płyty izolacyjne z twardych pianek (polistyren, poliuretan) (układane luźno, klejone, mocowane mechanicznie), szkło piankowe lub materiały izolacyjne z włókien.

 • Warstwa rozdzielająca
  Warstwę rozdzielającą należy umieścić pomiędzy izolacją cieplną i uszczelnieniem. Ma ona za zadanie ochronę przed wzajemnym oddziaływaniem o charakterze chemicznym (np. działanie plastyfikatora) oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku uszczelnień wykonanych ze zgrzewanych pasm materiałów bitumicznych, warstwy rozdzielające mogą okazać się konieczne, aby chronić wrażliwe na działanie temperatury podłoża (np. płyty izolacji cieplnej wykonane z polistyrenu) przed ogniem.
  Wykonanie: włóknina z tworzywa sztucznego (układane luźno lub warstwami pod pasmami materiałów bitumicznych), pasy bitumów stosowanych do pokryć dachowych

 • Warstwa wyrównująca ciśnienie pary
  Warstwa wyrównująca ciśnienie pary ma za zadanie rozdzielenie ciśnienia pary powstającego wskutek zamkniętej wilgoci oraz zagwarantowanie elastyczności pokrycia dachu.
  Wykonanie: w przypadku uszczelniania przy pomocy pasm z materiałów bitumicznych – częściowe przyklejenie pierwszej warstwy uszczelniającej (3-4 punkty klejenia o powierzchni wielkości talerza na 1 m 2 ), w przypadku uszczelniania pasmami z materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych warstwa wyrównująca ciśnienie pary powinna być wykonana w postaci przyklejanych odcinków, względnie uszczelnienie powinno być zamocowane w sposób mechaniczny

 • Uszczelnienie dachu
  Uszczelnienie dachu wykonane z pasm z materiałów bitumicznych lub z tworzywa sztucznego, albo kauczuku, ma za zadanie odprowadzenie wody, a także ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.
  Wykonanie: dwuwarstwowe pasmo z materiałów bitumicznych polimerowych zaopatrzonych we wkładkę nośną z włókniną poliestrową lub z włókna szklanego.
  W przypadku pasm z tworzyw sztucznych lub z kauczuku jedna warstwa luźno ułożona (z obciążeniem) lub przyklejona częściowo, albo zamocowana w sposób mechaniczny

 • Ochrona powierzchni
  Warstwa chroniąca powierzchnię ma za zadanie ochronę pokrycia dachowego przed działaniem czynników atmosferycznych (np. promieniowanie ultrafioletowe, grad) lub też przed wpływem różnych czynników w trakcie eksploatacji (chodzenie, jeżdżenie po powierzchni dachu).
  Wykonanie: posypka z rozdrobnionych łupków (”lekka ochrona powierzchni”) lub posypka żwirowa, okładziny z płyt, beton ochronny itp. (”ciężka ochrona powierzchni”).

  Rozwiązania alternatywne
  Alternatywą dla stropodachu są konstrukcje dachów nieocieplonych.

  Literatura
  PN-89/B-02361. Pochylenie połaci dachowych.
  PN-80/B-10240. Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  DIN 18 531. Dachabdichtungen (Uszczelnianie dachów).