Tłumaczył Andrzej Machalski

Taśma uszczelniająca jest to jednostronnie samoprzylepna, trwale elastyczna taśma z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o porach zamkniętych. Strona klejąca jest odkryta. Kolor taśmy biały lub antracytowy.

Taśma uszczelniajaca jest używana do uszczelniania styków lekkich ścianek działowych z oskrzydlającymi je płaszczyznami – przegrodami budowlanymi.

Przy większych nierównościach takich przegród lub specjalnych wymaganiach ochrony przed hałasem stosuje się kit do ścianek działowych, lub też podłoże wyrównuje się do gładkości masą spoinową (fugą) w celu uzyskania niezawodnego uszczelnienia.

Wymagania
Taśma powinna być:

 • trwale elastyczna,
 • dobrze przyczepna,
 • elastyczna w temperaturach minusowych,
 • odporna na wodę, solankę, zagrzybienie, utlenianie, promieniowanie UV, słabe ługi, słabe kwasy, wietrzenie.

  Kit powinien być wolny od plastyfikatorów, łatwy do użycia jako pasta.

  Forma dostawy taśmy uszczelniającej
  Szerokość/grubość/długość rolki:

 • 15 mm/4,8 mm/15 m,
 • 30 mm/3,2 mm/30 m,
 • 50 mm/3,2 mm/30 m,
 • 70 mm/3,2 mm/30 m,
 • 95 mm/3,2 mm/30 m.

  Podłoże – Wykonanie
  W przypadku mocowania profili skrajnych do stykających się za ścianką przegród budowlanych – taśmę uszczelniającą komprymuje się.

  Uszczelnianie dwupasmowe
  Łatwo i szybko nakłada się taśmę uszczelniającą (szerokość 15 mm, grubość 4,8 mm) na profil skrajny (ceowy lub U) równolegle do jego krawędzi specjalnym przyrządem.

  Uszczelnianie jednopasmowe
  Taśmę uszczelniającą nakleja się na pełnej szerokości na profil skrajny. Szerokość taśmy zależy od rodzaju profilu (U lub C):

 • U 50/C 50 szerokość 50 mm,
 • U 75/C 75 szerokość 70 mm,
 • U 100/C 100 szerokość 95 mm.

  Literatura
  PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
  DIN 4103. Nichttragende innere Trennw-nde. Anforderungen, Nachweise (Nienośne wewnętrzne ścianki działowe. Wymagania, badania).
  DIN 4109. Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise (Ochrona akustyczna w budownictwie. Wymagania i badania).
  DIN 18183. Montagew-nde aus Gipskartonplatten. Ausf.hrung von Metallst-nderw-nden (Ścianki montażowe z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie ścianek o stojakach metalowych).