Marian Kies

System renowacji dachów płynnymi foliami tworzywowymi służy do pokrywania dachów płaskich jednoskładnikowymi, płynnymi, gotowymi do użycia foliami w celu ich uszczelnienia, modernizacji lub konserwacji. Dzięki tej metodzie uzyskujemy powierzchnie dachowe wolne od spoin i szczelin.

Metoda ta nadaje się zarówno do stosowania w przypadku dachów betonowych, jak i dachów pokrytych papami bitumicznymi.

Najbardziej popularne są folie dachowe na bazie:

 • wodnych dyspersji akrylowych,
 • wodnych dyspersji bitumicznych,
 • żywic poliuretanowych.

  Rzadziej są stosowane płynne folie bazujące na innych żywicach sztucznych.

  Wykonawstwo

 • Przygotowanie podłoża: Małe pęcherze i pofałdowania oraz odstające części w obszarach spoin i styków starej powłoki należy usunąć mechanicznie. Duże pęcherze są nacinane i przyklejane. Tak przygotowaną powierzchnię należy następnie dokładnie oczyścić.
 • Warstwy gruntujące: Zastosowanie warstw gruntujących jest niezbędne tylko w następujących przypadkach: – w strefach wymiany wody, – w obrębie wód stojących, – na problematycznych podkładach jakimi są np.: tworzywowe folie dachowe niewiadomego pochodzenia.
 • Wykonanie powłoki: Wykonanie powłoki jest realizowane jednakowo we wszystkich obszarach dachu, mianowicie: – nałożenie płynnej folii, – ułożenie (”wciśnięcie”) w świeżą folię włókna poliestrowego, – nałożenie powłoki nawierzchniowej z płynnej folii.
 • Przepusty w dachu i inne problematyczne strefy W tych przypadkach jest konieczne wykonanie mankietów z włókniny z nacięciami w strefie dolnej mankietu na długości ok. 2 cm w odstępach ok. 1,5 cm (rys. 2). Przepusty dachowe pokrywa się uprzednio płynną folią, w którą wciska się przygotowane wcześniej mankiety z włókniny. Mankiety leżące na podłożu w kształcie gwiazdy przykrywa się kołnierzem z włókniny kładzionym w płynnej folii. Czynności te można wykonać “mokro na mokro” lub po upływie 24 h. Nałożenie warstwy nastnawierzchniowej wykonuje się po wyschnięciu pierwszej warstwy.


 • Wykonanie powłoki dachowej: Powłokę dachową uszczelniającą wykonuje się dwuetapowo tzn.: po nałożeniu warstwy płynnej folii i wtłoczeniu w nią włókniny poliestrowej należy odczekać do momentu utwardzenia się (wyschnięcia) masy. W drugim etapie (w normalnych warunkach pogodowych po ok. 24 h), następuje nałożenie warstwy nawierzchniowej folii. Folię nakłada się przy pomocy zwykłego wałka.

  Zalety:

 • płynne folie dachowe na bazie żywic syntetycznych są odporne na działanie warunków atmosferycznych,
 • łatwe w rozprowadzaniu przy pomocy wałka lub pędzla nawet w miejscach trudno dostępnych, takich jak: przepusty dachowe, przyłącza, wykończenia w obrębie attyki, kominów, świetlików itp.,
 • charakteryzują się przepuszczalnością pary wodnej,
 • folie są dostarczane w postaci gotowej do użycia,
 • jednoskładnikowe,
 • po utwardzeniu trwale elastyczne nawet w temperaturach ujemnych,
 • powierzchnia dachu nie posiada spoin i szczelin,
 • jasna kolorystyka powoduje obniżenie temperatury wewnątrz budynku,
 • stosowane jako konserwacja lub uszczelnienie dachu.

  Wady:

 • nakładanie jest możliwe tylko przy temperaturach powyżej +5 !C.

  Materiały udostępnione przez producenta płynnych folii dachowych:

  Firma ENKE – Johannes Enke KG D-40 221 D.sseldorf Hamburger Str. 16