Siegfried Leixner
Tłumaczył Andrzej Machalski

Wytrzymałości na ściskanie
Tynki zewnętrzne cokołowe muszą być wystarczająco mocne, mało ssące wodę i odporne na kombinowane działanie wilgoci i mrozu.

Na betonie i cegłach murowych o wytrzymałości na ściskanie ponad 6 N/mm 2 wymagana jest zaprawa cementowa o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 10 N/mm 2 . Zaprawy cementowe dają mocną i niessącą warstwę tynkową, lecz także sztywną.

W przypadku muru o wytrzymałości na ściskanie poniżej 5 N/mm 2 , nie zaleca się stosowania tynku cementowego. Dla takich murów jest dopuszczalne stosowanie zaprawy wapienno-cementowej o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 5 N/mm 2 . Ponadto musi ona spełniać wymagania stawiane tynkom nie zwilżającym wody.

Wysokość
Tynk zewnętrzny cokołowy powinien mieć z reguły wysokość 30 cm, mierzoną od poziomu ostatecznie ukształtowanej powierzchni terenu (wysokość rozprysku wody).

Przy podłożu tynkowym w postaci betonu o strukturze zamkniętej, można jeszcze tylko zastosować tynk z żywicą syntetyczną (P org 1).

Jeżeli podłożem są materiały termoizolacyjne, np. płyty z wytłaczanego polistyrenu, to za sprawdzoną metodę należy uważać następujące wykonanie tynku:

  • pełnopowierzchniowe nałożenie cienkiej warstwy zaprawy wzmacniającej i ułożenie w niej welonu szklanego, odpornego na alkalia,
  • po wystarczającym związaniu tej pierwszej warstwy co najmniej jeden dzień – w ten sam sposób nakłada się drugą warstwę i wyrównuje,
  • po wystarczającym związaniu – co najmniej tydzień można położyć narzut.

    Aby odizolować wilgoć od tynku, w miarę możności kładzie się między nim a ziemią folię gruzełkową.