Horst Wild
Tłumaczył Andrzej Machalski

Płyty wiórowe dzieli się na określone typy według ich właściwości i zakresów zastosowania (patrz poniższa tablica). Tablica ta zawiera też symbole płyt i użytych do nich klejów, a także sposób produkcji płyt i zakresy zastosowania.Oznaczenia klejów:
KUF – mocznikowo-formaldehydowy,
KPF – fenolowo-formaldehydowy,
KRF – rezorcynowo-formaldehydowy,
KMF – melaminowo-formaldehydowy.

Literatura
PN-EN 309:1993. Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja.
PN-D-97016:1997. Płyty wiórowe płaskoprasowane.