Horst Wild
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Współczynnik oporu przenikania ciepła (oporności cieplnej – izolacyjności cieplnej) 1/k stanowi sumę oporów indywidualnych poszczególnych warstw budowlanych.Literatura
DIEM P.: Bauphysik in Zusammenhang (Fizyka budowli w zastosowaniach) Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1996.
G-SELE K.: “Schall, W-rme, Feuchte” (Hałas, ciepło, wilgoć) Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1997.
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
DIN 4108. Ochrona cieplna w budownictwie; Parametry techniki cieplnej i klimatyzacji.
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie; Metody obliczeniowe.