Wilfried Zapke
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Sztuczny kamień naturalny lub naturalny kamień sztuczny
Wykładzina podłogowa z kamienia sztucznego składa się z płytek betonowych kwadratowych i/lub prostokątnych, których powierzchnie są z reguły oszlifowane. Wymiary płytek dostosowuje się do wymiarów form wibratorów, a długość największej krawędzi może dochodzić do 60 cm. Zasadniczo możliwe jest wytwarzanie dowolnego formatu. Grubość płytki zależy od jej wielkości i mieści się w granicach 25 – 60 mm.

Produkcja
Wykładzinowe płytki betonowe składają się z betonu jedno- lub dwuwarstwowego, których powierzchnie od strony pomieszczenia są obrobione przez szlifowanie i polerowanie. Cechy optyczne poprawia się przez dodatek rozdrobnionego kamienia naturalnego o uziarnieniu do 70 mm, który wiązany jest w cemencie białym, szarym, lub barwionym. Czasami jako środki wiążące stosuje się również żywice syntetyczne. Jako kamień naturalny dodawany do betonu wykorzystuje się trawertyn, kwarcyt, bazalt, wapień lub marmur, co stwarza wielką różnorodność możliwych do zrealizowania wzorów.

Układanie
Płytki wykładzinowe z kamienia sztucznego układa się tak, jak wykładziny z kamienia naturalnego na tradycyjnej zaprawie cementowej grubości 20 do 30 mm, lub na zaprawie klejowej grubości 5 – 10 mm. Do układania płytek o większych wyzmiarach lepiej nadaje się zaprawa tradycyjna. Pomiędzy płytkami zaleca się pozostawiać szczeliny szerokości 3 – 5 mm. Do wypełniania tych fug zaleca się użycie zaprawy cementowej zmieszanej w proporcji ok. 1:2 z drobnym piaskiem kwarcowym.

Konserwacja
Jako zabieg wstępny po zakończeniu prac budowlanych zaleca się zmyć wykładzinę na mokro. Pozostałości tynku, zaprawy i ewentualnych farb najlepiej usuwa się przez lokalne zeszlifowanie zanieczyszczonych miejsc. Następnie miejsca te powleka się tzw. fluatą (są to rozpuszczalne w wodzie flourokrzemiany w połączeniu z metalami).

Bieżąca konserwacja sprowadza się do zamiatania, odkurzania i wycierania kurzu na mokro z niewielkim dodatkiem obojętnego mydła, lub nie zawierających wosku past. Niewskazane jest stosowanie środków czyszczących o charakterze kwaśnym. Pasty zawierające wosk nie są zalecane z powodu niebezpieczeństwa poślizgów.

Wady i zalety eksploatacyjne
Wykładzina podłogowa z kamienia sztucznego jest bardzo trwała i odporna na ścieranie.

Sama wykładzina z kamienia nie ogranicza hałasu przy chodzeniu i dlatego wymaga podkładu tłumiącego, np. w postaci podłogi pływającej z jastrychu. Z powodu dobrej przewodności cieplnej wykładziny te mogą być stosowane jako przykrycie ogrzewania podłogowego. Są one jednak określane jako “zimne” i nawet Zastosowanie wkładki izolującej termicznie nie prowadzi do istotnego obniżenia stopnia odprowadzania ciepła.