Horst Wild
Tłumaczył Wiesław Słowik

Przy wymiarowaniu otworów okiennych oraz projektowaniu i wykonywaniu stolarki okiennej stosowane są w praktyce różne wielkości wymiarowe. Ponieważ niektóre z tych wielkości są ze sobą powiązane, zarówno projektanci budynków, jak też producenci okien powinni znać te wielkości oraz ich symbole, co zagwarantuje ich wzajemne jednoznaczne zrozumienie. Także rzemieślnicy-producenci okien, używający obecnie w obliczeniach i w przygotowaniu produkcji programów komputerowych, będą stosować do odpowiednich wymiarów odpowiednie skróty. Zatem znajomość najważniejszych pojęć oraz ich znaczenia będzie służyć lepszemu porozumieniu.

Przede wszystkim, w produkcji stolarki okiennej praktykuje się, że zawsze na początku podaje się wymiar szerokości, a następnie wymiar wysokości. Na przykład wymiar 850 x 1100 oznacza dla stolarza, że okno ma szerokość 850 mm i wysokość 1100 mm.

Na zamieszczonym poniżej rysunku przedstawiono najczęściej stosowane wielkości wymiarowe okien oraz ich skróty.