Horst Wild
Tłumaczył Andrzej Machalski

Wszystkie systemy szklenia z bezuszczelkowym wrębem w oknach drewnianych, tworzywowych lub metalowych wymagają otworów dla odwodnienia i wyrównania ciśnienia pary we wrębie. Otwory muszą być w stanie odprowadzić pewnie na zewnątrz wodę wnikającą do wrębu szybowego, a także rosę. W ten sposób przeszkodzi się gromadzeniu się wody w dnie wrębu, które przy oknach drewnianych może prowadzić do butwienia, a przy szybach zespolonych będzie szkodzić spojeniu obrzeżnemu i wpływać na żywotność szyb.

Gdy wrąb szybowy nie jest otwierany, musi być całkowicie wypełniony przez uszczelkę.

Wskazówki praktyczne
W rozmieszczaniu i przy wykonaniu otworów dla wyrównania ciśnienia pary należy spełniać wymagania minimalne:

 • Przy dolnym wrębie muszą znajdować się co najmniej trzy otwory. Wzajemny odstęp nie może przekraczać 600 mm. Otwory należy przyjmować po prawej i po lewej stronie między klockiem a narożem ościeżnicy, zarazem między klockami (rys. 1).
 • Otwory mogą mieć postać otworów okrągłych, średnicy minimum 8 mm lub szczelin o minimalnym rozmiarze 5 x 20 mm.
 • Otwory należy zakładać w najniższym punkcie wrębu szybowego. Tylne wycięcia w profilu lub półeczki muszą być przy tym przebite w miejscu otworu. Otwory muszą być wolne od zadziorów.
 • Klocki nie powinny przeszkadzać odprowadzeniu wody i wyrównaniu ciśnienia pary. Rowki w dnie wrębu należy stabilnie nakryć klockami. Przy gładkim dnie wrębu niezbędne są przepusty w klockach. Klocki muszą być odporne na korozję.
 • Dla szybszego wyrównania ciśnienia pary, np. w kąpieliskach krytych i pomieszczeniach wilgotnych, powinny być przewidziane dodatkowe otwory przy górnych narożach wrębów szybowych.
 • Otwory muszą być tak wykonane, aby woda deszczowa nie mogła dostać się do wrębu szybowego. Przebicia w komorach profili powinny być dlatego właśnie wzajemnie przesunięte o około 5 cm.
 • Przy profilach okiennych ze środkową uszczelką otwór musi znajdować się przed tą uszczelką.
 • W konstrukcjach słupowo-ryglowych wentylacja wrębu szybowego następuje poprzez słupy konstrukcji. Musi być utworzone połączenie między wrębem szybowym rygla a otwartym przekrojem słupa przy wszystkich rogach szyb, jeśli sam rygiel nie jest wentylowany.
 • Dalej trzeba uważać na to, aby słup u swej podstawy i przy okapie był wentylowany do atmosfery zewnętrznej.  źródła ilustracji:
  Rys. 1. – Interpane Glasindustrie AG; Gestalten mit Glas
  Rys. 2-5 – DIN 68121 Teil 2.

  Literatura
  OLENDZKI Z. i in.: Okna. COIB, Warszawa 1995.
  PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
  PN-73/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-92/B-30177. Kit szklarski. Wspólne wymagania i badania.
  PN-EN 78; 1993. Metody badania okien.
  PN-87/B-9030/02. Listwy przyszybowe drzwiowe z polichlorku winylu). Profil Z.
  PN-87/B 89030/05 Listwy przyszybowe okienne z polichlorku winylu). Profil W.
  DIN 18545 Teil 1 08.82. Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen (Uszczelnianie oszkleń materiałami uszczelniającymi).
  DIN 68121 Teil 2 06.90. Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren (Profile drewniane dla okien i drzwi balkonowych).