Gert Wessner

Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Zastosowanie pasm wzmacniających na stykach i połączeniach płyt gipsowych nie jest objęte normami. Pomimo tego pasma te znalazły zastosowanie przy montażu na sucho i są stosowane przez wielu wytwórców płyt w robotach montażowych.

Wymagania
Pasma wzmacniające z papieru

Pasma wzmacniające z papieru wytwarzane są ze specjalnego wysokowartościowego włókna papierowego. Są one dokładnie perforowane i mają fabrycznie oszlifowane brzegi, co umożliwia gładkie oszpachlowanie. Maszyny stosowane do szpachlowania są zwykle przystosowane do pracy wyłącznie ze wzmocnieniami z papieru. Ponieważ te pasma papierowe nie pozwalają podczas szpachlowania na usuwanie pęcherzy powietrznych, należy zwracać uwagę na bardzo dużą dokładność przy pracy.

Pasma wzmacniające z włóknistych siatek szklanych
Pasma z włóknistych siatek szklanych są bardziej cienkie i elastyczniejsze od pasm wzmacniających z papieru. Jednak te pasma można szpachlować wyłącznie ręcznie.

Samoprzylepne siatki wzmacniające
Samoprzylepne siatki wzmacniające przylepia się z reguły bezpośrednio z rolki na płyty kartonowo-gipsowe, przy czym odpada tu uprzednie nakładanie na styk masy szpachlowej. Siatkowe pasma są bardzie cienkie i wyjątkowo wytrzymałe na rozerwanie.