Rainer Walter
Tłumaczył Andrzej Machalski

Zabezpieczenie przed upadkiem zapewnia się przez: bariery boczne, przykrycia i osobisty zestaw bezpieczeństwa.

Bariera boczna jest rodzajem balustrady. Ta ścianka ochronna jest wymagana przy stanowiskach pracy i drogach poruszania się na dachach płaskich dla wysokości ponad 3 m, jak również przy otworach na dachu o pow. A > 9 m 2 i długości krawędzi l > 3 m.

Przy otworach na dachu o pow. A < 9 m 2 i długości krawędzi l < 3 m można barierę pominąć. Zamiast tego otwór zamyka się przykryciem nadającym się do chodzenia i nieprzesuwnym (dyle).

Osobisty zestaw bezpieczeństwa składa się z pasa bezpieczeństwa, linek łączących, hamulca linowego, współporuszającego się skracacza liny oraz urządzeń mocujących lub nośnych części budowli do zaczepienia liny bezpieczeństwa. Ten sposób zabezpieczenia jest stosowany wtedy, gdy np. wobec istniejących warunków stosowanie bariery jest niecelowe.

Wykonanie bariery
Bariera musi się składać z poręczy, pręta pośredniego oraz bortnicy (deski odbojowej). Poręcz należy zabezpieczyć przed obluźnieniem się, bortnicę przed przechyleniem. Na poręcz i pręt pośredni stosuje się:

 • przy odstępie słupków do 2 m – deski rusztowaniowe o minimalnym przekroju 15 x 3 cm,
 • przy odstępie slupków do 3 m – deski rusztowaniowe o minimalnym przekroju 20 x 4 cm lub rury stalowe 48,3 x 3,2 mm, lub aluminiowe 48,3 x 4 mm.

  Bortnice muszą wystawać nad pomost co najmniej 10 cm. Gdy powierzchnia dachu ma attykę (podwyższoną krawędź), można ewentualnie zrezygnować z bortnicy.  Przykrycia
  Przykrycia otworów w powierzchni dachu muszą mieć wymiary podane w tablicy 1.  Alternatywy
  Można zrezygnować z bariery i osobistego zestawu bezpieczeństwa, jeżeli:

 • co najmniej 2 m od krawędzi możliwego upadku znajduje się mocne ogrodzenie (poręcz, łańcuch, lina),
 • ogrodzenie z przyczyn wykonawczych (np. praca przy krawędzi) jest niemożliwe, a zamiast niego znajdują się urządzenia przechwytujące (rusztowania ochronne, siatki ochronne).

  Literatura
  DIN 4420. Arbeits- und Schutzger.ste (Rusztowania robocze i ochronne).
  DIN 4426. Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Absturzsicherungen (Urządzenia bezpieczeństwa do konserwacji urządzeń budowlanych; Zabezpieczenia przed upadkiem).
  DIN 7472. Sicherheitsgeschirr, Beschlagteile (Osobisty zestaw bezpieczeństwa, okucia).
  DIN 7478. Sicherheitsgeschirr, Sicherheitsgurt (Osobisty zestaw bezpieczeństwa, pas bezpieczeństwa).
  UVV “Bauarbeiten” (VBG 37) (”Roboty budowlane”).