Horst Wild
Tłumaczył Andrzej Machalski

Klasyfikacja drzwi wewnętrznych do różnych celów, przy uwzględnieniu odkształceń spowodowanych działaniami cieplno-wilgotnościowymi i mechanicznymi.

Wskazówki praktyczne
Drzwi wewnętrzne łączą pomieszczenia, które są różnie użytkowane. Mogą przy tym w tych pomieszczeniach występować różne warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność względna powietrza) oddziałujące na obie powierzchnie skrzydła drzwiowego. Ponieważ takie tworzywa, jak drewno, materiały drewnopochodne, metale i tworzywa sztuczne zmienają swoje wymiary pod działaniem warunków klimatu wewnętrznego, co może doprowadzić do bardziej lub mniej wyraźnego skurczu i wydłużania się skrzydła drzwiowego, powodującego w konsekwencji deformację całego skrzydła. Przez to funkcja drzwi – szczelność, ochrona przed dźwiękami i dymem, domykalność – może być znacznie obniżona.
Pod wpływem tych warunków mogą występować różne deformacje.

Wygięcie
Przez wygięcie rozumie się odchylenie skrzydła drzwiowego od pionu; wyznacza się je na dłuższym boku (rys. 1). Wygięcie może występować po stronie zamka, zawiasów lub po stronie węższego boku u góry i u dołu.Zwichrowanie
Przez zwichrowanie rozumie się odchylenie naroża skrzydła drzwiowego od płaszczyzny (rys. 2).

Inwestorzy mogliby oczekiwać, że wymagania co do ochrony przed dźwiękami, przed kurzem i dymem, szczelności przy domykaniu lub odporności na włamanie będą spełniane także przez zdeformowane drzwi. W przepisachRAL dotyczących jakości i metod badań ustalono jako dopuszczalne – zniekształcenie (odchylenie) 4 mm. Założeniem jest, że drzwi nadają się do warunków klimatu wewnętrznego, panujących lub oczekiwanych w miejscu wbudowania.

Jako pomoc przy doborze odpowiednich drzwi może służyć tablica 1, która zawiera klasyfikację skrzydeł drzwiowych według różnych klas klimatu wewnętrznego i różnych działań mechanicznych.

Nie uwzględniono drzwi wystawionych na silne działania wilgoci, np. drzwi w łazienkach lub toaletach szkolnych i hotelowych. W tym wypadku oferuje się specjalne drzwi do pomieszczeń wilgotnych.
W nowych budynkach lub przy osadzaniu drzwi w warunkach zbyt dużej wilgoci budowlanej mogą być przekroczone warunki klimatu wewnętrznego sformułowane w wymienionych zaleceniach. W ten sposób mimo zastosowania odpowiednich drzwi może dojść krótkotwale do zwiększonych zniekształceń. W takim wypadku zaleca się odczekanie jednego okresu grzewczego, gdyż zgodnie z doświadczeniem po zmniejszeniu się wilgoci budowlanej również cofają się odkształcenia.

Przy zamawianiu drzwi, sprzedawcy lub producenci powinni otrzymać wszelkie ważne informacje o zastosowaniu drzwi. Do nich należą dane o:

 • miejscu zastosowania drzwi (przeznaczenie budynku, ogrzewanie, dodatkowe działanie wilgotnościowe, podwyższone działanie mechaniczne),
 • szczególnych wymaganiach (szczelność przy domykaniu, ochrona przed dźwiękami, ochrona przed kurzem i dymem, odporność na włamanie).

  Przy rozpisywaniu przetargów powinno się podać odpowiednie kategorie klimatu wewnętrznego i grupę działań mechanicznych.

  Literatura
  PN-85/B-06070. Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
  PN-92/B-06086. Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu.
  PN-96/B-91000. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
  Brak regulacji w normach DIN.
  RAL-RG 426 T.1. T.rbl-tter. G.te- und Pr.fbestimmungen f.r Innent.ren aus Holz und Holzwerkstoffen (Skrzydła drzwiowe. Przepisy co do jakości i badania drzwi wewnętrznych z drewna i materiałów drewnopochodnych).