Peter Stemmermann
Tłumaczył Krzysztof Żak

Zaprawy rozpływające się są to zaprawy cienkowarstwowe, odznaczające się szczególną “rozlewnością”. Zaprawa rozpływająca się została wprowadzona w 1985 r. do przyklejania podłogowych płytek ceramicznych.

Cechą szczególną tego materiału jest możliwość uzyskania zróżnicowanej konsystencji. Glazurnik jest teraz w stanie wykonywać wykładziny podłogowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, przy zapewnieniu równomiernego powleczenia zaprawą całej powierzchni płytki. Ukształtowanie odwrotnej strony płytki decyduje o doborze szpachli grzebieniowej stosowanej do rozprowadzenia (czesania) warstwy nałożonej zaprawy cienkowarstwowej, przez co zarazem określa także jej konsystencję. Dzięki rozlewności zaprawy można ją nakładać łatwo i bez wysiłku. Aby zaprawa mogła się dobrze rozpłynąć na całej powierzchni pod płytką, dosuwa się płytkę na miejsce, lekko dociskając lub opukując.

Wskazówki praktyczne
Układanie płytek ceramicznych z zapewnieniem nałożenia zaprawy na całej ich powierzchni jest ważne przy układaniu na zewnątrz budynku, szczególnie na balkonach i tarasach, w basenach pływackich i ich bezpośrednim otoczeniu, jak również w pomieszczeniach, których podłogi muszą wytrzymać intensywną eksploatację, jak np. lokale sklepowe, supermarkety i inne podobne obiekty.

Na zamieszczonych poniżej dwóch zdjęciach widać różnicę właściwości gęstej zaprawy cienkowarstwowej i zaprawy rozpływającej się.



Zastosowana tu zaprawa cienkowarstwowa została rozprowadzona na podłożu za pomocą szpachli grzebieniowej o zębach kwadratowych 8 mm. Następnie na warstwie zaprawy ułożono płytki o wymiarach 30 x 30 cm, dosuwając je na miejsce. Jedna z nich została potem oderwana, co widać na zdjęciu. Przez dosuwanie płytki na miejsce zaprawa cienkowarstwowa uległa rozprowadzeniu na części powierzchni płytki. Jak widać jednak, na znacznej jej części tylko pasma zaprawy cienkowarstwowej wykazują przyczepność.



Zaprawa rozpływająca się, opracowana specjalnie z przeznaczeniem przy wykładaniu podłóg, została wymieszana do konsystencji papkowatej i jest rozprowadzana na podłożu szpachlą grzebieniową o zębach kwadratowych 8 mm. Następnie na warstwie zaprawy ułożono płytki o wymiarach 30 x 30 cm i dosunięto je na miejsce z lekkim dociskiem. Na odwrotnej stronie oderwanej płytki widać, że zaprawa rozpływająca się dokładnie zwilżyła całą powierzchnię płytki.

Podane przykłady ilustrują specjalne właściwości zapraw rozpływających się. Zdały one egzamin w praktyce układania płytek ceramicznych. Zaprawy te są stosowane w szczególności przy wykładaniu płytkami ceramicznymi balkonów i tarasów. Inne zastosowania to wykonywanie wykładzin ceramicznych podłóg narażonych na większe obciążenia udarowe wskutek eksploatacji wózków podnośnikowych, używania wózków na zakupy i in.

Literatura
DŁUŻNIEWSKI J.: Podłogi i posadzki. COIB Warszawa 1987.
WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady Warszawa 1988.
KRANZ K.-H.: Dick-, D.nn- und Fließbettmżrtel (Zaprawy grubowarstwowe, cienkowarstwowe i rozpływające się), w: Fliesen und Platten 6/93.
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
DIN 18157-1. Ausf.hrung keramischer Bekleidungen im D.nnbettverfahren. Hydraulisch erh-rtende D.nnbettmżrtel (Wykonawstwo wykładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową. Zaprawy cienkowarstwowe utwardzalne hydraulicznie).