Gundolf Kr.ger
Tłumaczył Andrzej Machalski

Zasypka sucha (perlit, wermikulit) jest ziarnistym materiałem naturalnym z ekspandowanej w temperaturze ponad 1000 !C skały wulkanicznej. Dzięki specjalnej powłoce mineralnej zasypka sucha zazębia się, tworząc stabilną i nośną warstwę wyrównawczą.

Stosując zasypkę suchą, można trwale wyrównać każdy nierówny strop surowy. Przewody instalacyjne położone na takim stropie znikają wówczas w warstwie wyrównawczej.

Na zasypce suchej można układać zwykłe podkłady (jastrychy) suche lub jastrychy na mokro.

Wskazówki praktyczne

Charakterystyka techniczna:

 • klasa materiału budowlanego A 1 (wg DIN 4102),
 • uziarnienie 1-6 mm,
 • gęstość nasypowa około 490 kg/m 3 ,
 • masa około 5,15 kg/m 2 na 1 cm wysokości sypania,
 • współczynnik przewodności cieplnej 0,23 W/(mK),
 • wytrzymałość na ściskanie 0,31 N/mm 2 (naprężenie ściskające przy ubiciu 10 %).

  W przypadku stropów na belkach drewnianych trzeba zapewnić nośne podłoże z dyli lub płyt z materiałów drewnopochodnych. Bezpośrednie układanie suchych podkładów na belkach drewnianych lub ślepej podłodze, a potem sucha zasypka sa niedopuszczalne.

  W przypadku stropów żelbetowych układa się folię PE grubości 0,2 mm na zakłady co najmniej 20 cm, a przy ścianach wyprowadza się ją w górę na wysokość konstrukcyjną. Przy stropach na belkach drewnianych należy stosować tekturę falistą, jednak przy ścianie nie wyciągać jej w górę.

  Styk ze ścianą wykonuje się w postaci paska brzegowego z wełny mineralnej (płyty) grubości 8-10 mm, a w przypadku jastrychów samopoziomujących pasek ten należy ochronić folią.

  Zasypka sucha (uziarnienie 1-6 mm, wilgotność trwała ??1 %) jest układana na stropie surowym przy minimalnej grubości sypania 20 mm i ściągana równo łatą na wyregulowanych prowadnicach.

  Zagęszczanie stosuje się począwszy od wysokości nasypywania około 50 mm, a od około 100 mm wysokości zasypkę suchą należy przykryć dodatkowo płytami gipsowymi.

  Literatura
  WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  PN-89/B-04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
  DIN 18350. Putz- und Stuckarbeiten (Roboty tynkowe i sztukatorskie).