Helmut Weber
Tłumaczył Andrzej Machalski

Zmiękczacze do usuwania powłok malarskich składają się z chemikaliów, które są w stanie tak obluzować stare powłoki, aby dały się usunąć. Obecnie stosowane są zmiękczacze zawierające jako substancję czynną wysokowrzące rozpuszczalniki, zamiast dawniej używanych środków silnie alkalicznych. Zmiękczacze są używane do usuwania farb dyspersyjnych, farb silikonowych lub lakierów. Zmiękczacze często bywają mieszane z wypełniaczami tiksotropowo i wtedy są nakładane jako pasty. Powinny być zdolne do rozkładu biologicznego (biodegradacji).
Wskazówki praktyczne – sposób stosowania:

 • nanieść zmiękczacz,
 • nakryć folią,
 • zdjąć szpachlą spęczniałą powłokę,
 • oczyścić aparatem wodnym wysokociśnieniowym.

  Wodę popłuczną należy odprowadzić według miejscowych przepisów. Zdjęta szpachlą powłoka jest odpadem specjalnym! Należy przestrzegać instrukcji producentów.

  Literatura
  H. WEBER: Fassadenschutz und Bausanierung (Ochrona elewacji a renowacja budynku). Expert-Verlag, Renningen, 5. Auflage, 1994.
  H. WEBER, H. MEYER: Anstriche als Beschichtungen f.r mineralische Fassadenbaustoffe (Powłoki malarskie na mineralnych materiałach elewacyjnych). Expert-Verlag, Renningen 1991.