Uwe Schubert
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Sieciowane, liniowe poliuretany lub kauczuki poliuretanowe są to produkty poliaddytywne, otrzymywane z wysokocząsteczkowych połączeń polihydroksy z dwu lub trójizocyjanianami, które służą jako twarde lub miękkie półprodukty, np. jako środki wiążące przy wytwarzaniu posadzek z żywic sztucznych, w farbach i lakierach jako masa ciekła, podkładowa lub szpachlowa, lub do produkcji tworzyw piankowych zgodnie z równaniem (1).N – podstawiony ester kwasu karbaminowego – uretan używany do reakcji:Składniki powinny być odmierzone w proporcjach stechiometrycznych, tzn. do określonej ilości poliolu można dodać tylko ściśle zdefiniowaną ilość izocyjanianu.

Stechiometryczne wyliczenie ilości izocyjanianu, która ma być dodana do 100% wagowych polyolu powinno spełniać warunek:
246 Y % OH: % NCO

Wartości % OH i % NCO uzyskuje się z danych producenta.

Wskazówki praktyczne

Zalety

 • Ciekły i łatwy w obróbce na zimno.
 • Dobra przyczepność do różnych podłoży.
 • Odporny na zmiany pogody.
 • Dobra odpornośc na działanie środków chemicznych.
 • Mały skurcz.
 • Nadaje się do mieszania ze stałymi wypełniaczami.
 • Nadaje się do mieszania z żywicami epoksydowymi.
 • Miesza się ze smołą i bitumami.
 • Można szybko obciążać.

  Wady

 • Wymagane wysokie kwalifikacje.
 • Wysoka cena.
 • Składniki izocyjanianu są trujące.
 • Składniki izocyjanianu nieodporne na wilgoć.
 • Może żółknąć z czasem pod działaniem swiatła.

  Alternatywy – Brak

  Literatura
  SCHfTZE: Kunstharz – Estriche. Beschichten – Fugen Sanieren. (Żywice syntetyczne – Posadzki. Układanie Spoinowanie – Naprawa). Bauverlag.
  SEIDLER P.: Industriefussbżden (Podlogi przemysłowe). Internationales Colloquium 91, Technische Akademie Esslingen.
  CIESIELSKI E., SCHREPFER T.: Sch-den an Industriebżden (Uszkodzenia podłóg przemysłowych). IRB Verlag 1993, – Schadenfreies Bauen.
  SCHUBERT U.: Auf den Haftverbund kommt es an. Verschleiss und Reparatur von Industriefussbżden (Problemy przyczepności. Ścieralność i naprawy podłóg przemysłowych). Zeitschrift Baugewerbe 9/89.
  WEIGEL K.: Polyurethanlacke (Lakiery poliuretanowe), Holz-Verlag GmbH. Neue Konstruktionswerkstoffe mit Kunststoffen (Nowe materiały konstrukcyjne z tworzyw sztucznych), Band 1 – 4. WEKA Verlag, 1997.
  DIN 51 949. Biegeversuch (Próba na zginanie).
  DIN 51 963. Verschleiss (Ścieralność).
  DIN 51 955. Restiendruck (Odcisk resztkowy).
  DIN 51 960. Entflammbarkeit (Zapalność).
  DIN 51 958. Chemische Best-ndigkeit (Odporność chemiczna).
  DIN 272 / 4117 1045 / 18 337 / 18 353 / 18 354.
  DIN 55 028.