W najbliższych miesiącach małe i średnie firmy budowlane będą nadal dążyć do różnicowania źródeł finansowania, wykorzystując m.in. pożyczki i leasing, które pozwalają na płatności rozłożone w czasie. BZ WBK Finanse & Leasing ocenia, że chęć zapewnienia sobie maksymalnej płynności finansowej wpłynie na podtrzymanie widocznego od początku 2011 r. zainteresowania finansowaniem zewnętrznym i obok leasingu wprowadza do swojej oferty pożyczkę na maszyny
i urządzenia budowlane.

Firmy budowlane będą chciały jak najlepiej przygotować się na ewentualne obniżenie popytu na ich usługi. Będą wybierały leasing oraz pożyczki, bo wówczas płatności za finansowane maszyny są rozłożone w czasie, a pozostawioną gotówkę można przeznaczyć na realizację bieżących projektów. Wyłożenie pieniędzy z własnej kieszeni często jest najlepszym rozwiązaniem tylko pozornie – dodaje Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za finansowanie branży budowlanej.

Nie można traktować leasingu i pożyczek jako prostego lekarstwa na zatory płatnicze, ponieważ firmy leasingowe oceniają dość wnikliwie sytuację firmy oraz jej płynność zanim udzielą finansowania. Na pewno jednak firmy budowlane mogą zyskać na elastyczności działania – dodaje Szymon Stryjski.

Nowa pożyczka Spółek Leasingowych BZ WBK dla branży budowlanej jest podobna w swojej konstrukcji do kredytu, ale wymaga mniej formalności i krótszych procedur niż w przypadku typowej umowy kredytowej. Dodatkowo ma tę zaletę, że umożliwia skorzystanie z funduszy unijnych, na których firmom z grupy MŚP często bardzo zależy. W ramach pożyczki firma budowlana może sfinansować zarówno nowy jak i używany sprzęt w wieku nawet do 72 miesięcy. 6 lat wynosi także sam okres finansowania. Obok rat miesięcznych proponujemy także sezonowe. W okresie od grudnia do kwietnia, klient może wybrać 3 następujące po sobie miesiące, w których zapłaci jedynie 10% wartości standardowej raty – mówi Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej. Pożyczka dla firm budowlanych została wprowadzona na bazie doświadczeń Spółek Leasingowych WBK, które swoim klientom proponują już pożyczki na sprzęt rolniczy, urządzenia medyczne oraz pojazdy.

Dotychczas spółka BZ WBK Finanse & Leasing oferowała przedsiębiorcom z branży budowlanej jedynie leasing. Rozszerzenie oferty o pożyczkę ma swoje uzasadnienie w poprzednich trzech kwartałach br., w czasie których leasing dla „budowlanki” odnotował bardzo dobre wyniki. Według nas ten trend utrzyma się w najbliższych miesiącach – mówi Daniel Mrozek.