Fot_Baumit_duze.jpg
Ideą konkursu jest wyłonienie i docenienie najlepszych realizacji
budowlanych, których fasady wykonano z zastosowaniem przynajmniej
jednej technologii Baumit (system ociepleń, system tynkowy z
wykończeniem albo program produktów renowacyjnych z wykończeniem).
Kierowany jest on przede wszystkim do architektów, projektantów,
inwestorów i właścicieli obiektów, które w ostatnim czasie zyskały
nowe, niepowtarzalne oblicza.
- Stworzyliśmy kategorie, do których zgłosić można zarówno nowopowstałe
budynki, jak i obiekty po rekonstrukcji, renowacji oraz budynki
zaadaptowane i domy jednorodzinne. Zwycięzcę wyłoni profesjonalne jury
– przekonuje Aleksandra Witkowska z firmy Baumit.

Członkowie jury (osoby na co dzień związane z branżą budowlaną i architektoniczną) wyłonią zwycięzców w czterech kategoriach:

-nowy budynek (budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne oraz budynki przemysłowe),

-budynek po rekonstrukcji i adaptacji (budynki nieposiadające historycznej substancji budowlanej),

-obiekt po renowacji (historyczne, ewentualnie zabytki z historyczną substancją budowlaną).
-dom jednorodzinny (w tym zabudowa bliźniacza i szeregowa)

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na www.fasadaroku.pl