Możliwości oszczędzania w tej dziedzinie są ogromne, a nadmierne starty energii są główną przyczyną tak dużego zużycia ciepła. I właśnie na wyeliminowanie tego czynnika nastawione są projekty termomodernizacyjne. Stale wzrastające ceny energii oraz kurczące się zasoby surowców to kolejne argumenty za taką inwestycją, która w dłuższej perspektywie okaże się z pewnością bardzo opłacalna. Wszelkie działania termomodernizacjne, poza ewidentnymi oszczędnościami i poprawą komfortu mieszkania, wpłyną również na podniesienie wartości lokalu. Wprowadzenie w życie z początkiem tego roku w krajach Unii Europejskiej Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej powoduje, że obowiązkowe będzie posiadanie dokumentów świadczących o klasie energetycznej budynków. Celem projektu jest, aby osoby kupujące mieszkanie lub dom otrzymywały informację, z jakimi kosztami związanymi ze zużyciem energii muszą się liczyć. Projekt przewiduje objęcie obowiązkiem uzyskania świadectw energetycznych już w tym roku wszystkich nowo budowanych budynków, a dla już istniejących przewiduje okres przejściowy, mogący trwać do 2009 r. Świadectwa umożliwią właścicielom domów i mieszkań wykazanie ich energooszczędności i uzyskanie ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do jakości budynków.

Jednym z najczęściej podejmowanych działań termomodernizacyjnych jest wymiana starych okien. Wszelkie inne działania jak ocieplenie domu, czy wymiana instalacji grzewczej nie przyniosą spodziewanych efektów, jeżeli ciepło będzie uciekać w sposób niekontrolowany przez stare, nieszczelne okna. Dzięki coraz bogatszej ofercie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie stolarki okiennej możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w zużyciu energii.

Wymieniając przestarzałe okna:
* zmniejszamy koszty ogrzewania

* polepszamy komfort mieszkania
* poprawiamy estetykę wnętrza
* podnosimy wartość lokalu