Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Budownictwo -

Wymogi i przepisy budowlane

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. określa rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których... Czytaj więcej
 
Dz.U. 04.109.1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny... Czytaj więcej
 
Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny... Czytaj więcej
 
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1997 Nr 101 poz. 628 USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest1 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.... Czytaj więcej