Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności -

Przetargi i zamówienia publiczne

USTAWAz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658.   Dział... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanychkosztów... Czytaj więcej
 
(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji... Czytaj więcej