Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności -

Własność i użytkowanie nieruchomości

USTAWAz dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... Czytaj więcej
 
Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19,... Czytaj więcej
 
DzU. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWAz dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 Rozdział 1Przepisy... Czytaj więcej