budowa_plan.jpgWchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która przewiduje
wydłużenie okresu ważności pozwoleń na budowę – informuje Gazeta Prawna. Teraz będzie ono ważne
przez trzy lata, licząc od dnia, w którym wydana decyzje o pozwoleniu
stała się ostateczna. Dziś co do zasady prace budowlane mogą rozpocząć
się najpóźniej przed upływem dwóch lat od wydania pozwolenia. Od
dzisiaj także przerwa w budowie nie będzie mogła być dłuższa niż trzy
lata. Nowelizacja przewiduje bowiem, że jeżeli budowa została przerwana
na czas dłuższy niż trzy lata, to decyzja o pozwoleniu na budowę
wygasa. Wydłużony został także okres ważności pozwoleń na budowę
inwestycji celu publicznego. Będzie on teraz wynosił cztery lata – dodaje dziennik.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika głównie z tego, że
najczęściej w odniesieniu do dużych obiektów budowlanych wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych trwa długo i często zdarza się, iż budowa
może się nie rozpocząć przed upływem dwóch lat. Szczególnie jest to
widoczne w przypadku inwestycji celu publicznego.

Do inwestorów, – czytamy dalej – którzy wystąpili już o pozwolenie na budowę, jednak nie
otrzymali jeszcze ostatecznych decyzji, zastosowanie będą miały nowe
przepisy.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 145, poz. 914).