Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Budownictwo -

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIAz dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) i... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza... Czytaj więcej
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) i c) oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 35, poz.... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJz dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Na podstawie art.... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,malowaniu natryskowym... Czytaj więcej