Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – buduje portfel nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Spółki należące do Grupy Alterco podpisały szereg przedwstępnych i warunkowych umów na zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach. Ich wartość szacowana jest – na aktualnym etapie zawieranych kontaktów – na niemal 100 mln zł. Alterco prowadzi jednocześnie kolejne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, które będą skutkować zawieraniem umów inwestycyjnych. Transakcje zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z oferty prywatnej.

Grupa Alterco – w związku z podpisanymi umowami na zakup nieruchomości – planuje rozszerzyć swoją ofertę deweloperską o kolejne osiedla domów jednorodzinnych w dużych aglomeracjach miejskich oraz ich okolicach. Alterco – za pośrednictwem spółek celowych – zamierza także zrealizować inwestycje o charakterze turystyczno-rekreacyjnym w atrakcyjnych lokalizacjach oraz zakłada budowę obiektów usługowo-handlowych.

Realizowane przez Grupę Alterco nabycie gruntów w Gdańsku, Warszawie, podkrakowskiej gminie Zielonki, Komorzu i Kiekrzu jest kluczowym elementem finalizowania procesu budowy portfela nieruchomościowego Grupy. „Od wielu miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy handlowe i biznesowe, które skutkują aktualnie podpisywaniem kolejnych umów inwestycyjnych. Właśnie z myślą o tych transakcjach realizujemy obecnie prywatną emisję akcji” – zapowiada Zbigniew Zuzelski, prezes Grupy Alterco. „Naszym celem jest pozyskanie do końca 2010 roku atrakcyjnego dla akcjonariuszy pakietu aktywów nieruchomościowych i rozpoczęcie już w 2011 roku wieloetapowego procesu inwestycyjnego, związanego z realizacją projektów deweloperskich” – dodaje Zbigniew Zuzelski.

Grupa Alterco prowadzi aktualnie prywatną subskrypcję akcji serii D bez prawa poboru. Jeszcze w 2010 roku spółka wyemituje również obligacje zamienne na akcje spółki. Kapitał zakładowy Alterco zostanie podwyższony w drodze prywatnej emisji nie mniej niż 2.500.000 i nie więcej niż 3.400.000 akcji serii D bez prawa poboru, o wartości nominalnej 2,41 zł każda. Oferta skierowana jest do wytypowanej grupy inwestorów branżowych i zostanie zamknięta do 28 grudnia 2010 roku.

Kapitał pozyskany dzięki ofercie prywatnej wpłynie w sposób istotny nie tyko na zwiększenie wartości i konkurencyjności spółki Alterco na rynku, ale zapewni jej również dynamiczny rozwój w branży i tym samym ugruntuje pozycję Grupy jako znaczącego w Polsce integratora rynku nieruchomości. Strategia Grupy Alterco zakłada udział w inwestycjach zapewniających wysoką stopę zwrotu. Podstawowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności nieruchomości jest jej lokalizacja, dlatego firma regularnie monitoruje rynek, dokonując jego szczegółowych analiz. Celem podejmowanych działań jest wytypowanie i zakup nie tylko aktualnie wartościowych projektów, ale również tych, które rokują wysoką stopę zwrotu w kolejnych latach. Tego typu działalność umożliwia Grupie Alterco dogłębna znajomość rynku nieruchomości oraz jego potencjału.

Grupa Alterco uzyskała w III kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 22,81 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,73 mln zł. W III kwartale 2010 Grupa Alterco wypracowała 4 mln zł zysku operacyjnego przy rentowności netto na poziomie 16,33%.