Wzrastający poziom jakości życia oraz tendencja do racjonalnego wykorzystywania energii wpływa na zwiększenie ilości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w mieszkaniach, budynkach biurowych, handlowych i innych pomieszczeniach bytowych. Wentylacja mechaniczna ma na celu stworzenie odpowiedniego mikroklimatu, szczególnie gdy w pomieszczeniu przebywa wiele osób. Zjawiskami, które często towarzyszą tego typu instalacjom są: wykraplanie się pary wodnej na zewnątrz blaszanych przewodów i nadmierny hałas np. na skutek pracy wentylatorów. Aby ich uniknąć koniecznym jest izolowanie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych materiałem, który stanowi zarazem barierę termiczną, przeciwkondensacyjną i akustyczną w jednym.

KLIMAFIX spełnia nie tylko powyższe wymagania, ale i wiele innych. Ta pokryta zbrojoną folią aluminiową samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej Rockwool posiada układ włókien prostopadły do płaszczyzny podłoża. Dzięki temu jest mocna, sprężysta i nie zmienia swojej pierwotnej grubości na powierzchniach płaskich, zagięciach i narożnikach. Stąd też może być wykorzystywana do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju, np. prostokątnym czy kołowym.

Matę KLIMAFIX wyróżnia również nałożona fabrycznie warstwa kleju, zabezpieczona prostą do zdjęcia przed montażem folią PE. Brak konieczności użycia gwoździ, ostrych szpilek, taśm, obejm czy opasek sprawia, że rozwiązanie to – w porównaniu z tradycyjnymi matami lamelowymi – nie tylko poprawia bezpieczeństwo pracy, ale przede wszystkim pozwala skrócić czas montażu izolacji nawet do 40%. Dzięki temu KLIMAFIX znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się nacisk na czas wykonywania oraz estetykę i koszt izolacji.  

W przeciwieństwie do montażu metodą tradycyjną przy użyciu elementów mocujących takich jak szpilki – gdzie mata połączona jest z kanałem punktowo –KLIMAFIX sprawia, że powierzchnia klejenia równa jest powierzchni izolowanego kanału. Ponadto jego użycie pozwala na wyeliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej na nieszczelnościach folii aluminiowej powstałych w miejscu przebicia szpilki czy uniknięcie korozji kanału w przypadku jej zgrzania do kanału.

Zalety maty KLIMAFIX:

- Szybki i łatwy montaż izolacji na elementach o skomplikowanych kształtach

- Oszczędność materiału izolacyjnego poprzez minimalizację odpadów

- Montaż bez korzystania z dodatkowych narzędzi czy użycia prądu

- Pewność mocowania

- Estetyka wykonania izolacji

- Bezpieczeństwo pracy

- Obniżenie kosztów izolacji kanałów


KLIMAFIX został sklasyfikowany jako wyrób niepalny. Jego gęstość objętościowa wynosi 36kg/m3, a maksymalna wartość ciągłej temperatury nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń + 50oC. Posiada też Aprobatę Techniczną COBR Techniki Instalacyjnej „INSTAL” AT/2002-02-1228-01.