22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Głównym celem tego święta jest uświadomienie szerokiej opinii wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ogólną kondycję społeczną i gospodarczą państw oraz podkreślenie roli wody, jako czynnika niezbędnego dla zrównoważonego rozwoju i zdrowia ludzkiego.


 


Obchody pierwszego Dnia Wody miały miejsce w 1993. Pomysł jego ustanowienia wiązał się z konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, zatytułowaną Środowisko i Rozwój (UNCED). Dotychczasowe działania ONZ zaowocowały zapewnieniem ponad miliardowi osób dostępu do wody pitnej. Uświadomiły ponadto, że woda pitna jest na świecie dobrem deficytowym.


 

Dekada Wody

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dekada 2005-2015 została nazwana Międzynarodową Dekadą „Woda dla życia”. Wezwano również organy ONZ oraz wyspecjalizowane agendy, organizacje i komisje do podjęcia skoordynowanych działań  w celu wprowadzenia w życie tegoż programu.


Obchody Dnia Wody to element szerszych działań na rzecz ochrony wód oraz środowiska naturalnego. Święto wspierają także liczne kampanie społeczne organizacji pozarządowych, zachęcające do czasowej, np. trwającej dwa tygodnie, zmiany nawyków związanych
z użytkowaniem wody. Zaoszczędzone w ten sposób
i przekazane organizacji pieniądze są przeznaczane na wiercenie studni głębinowych w obszarach o ograniczonym dostępie do wody pitnej.


 


Myśl globalnie i… działaj lokalnie


22 marca to także Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Mogłoby się wydawać, że Polska, posiadająca dostęp do morza oraz nękana powodziami, nie boryka się z problemem zaopatrzenia w wodę. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że tylko dwa europejskie kraje: Belgia i Malta mają mniejszą ilość wody przypadającą na jednego mieszkańca.


Dlatego tak istotne staje się poszanowanie wody i jej oszczędzanie w obrębie naszych gospodarstw domowych.


Wodę możemy oszczędzać na kilka sposobów – ograniczając zużycie poprzez kontrolę wodomierzy, zmianę nawyków (np. zastąpienie relaksujących kąpieli szybkim prysznicem) lub… stosując rozsądne rozwiązania konstrukcyjne, które „za nas” dopilnują zmniejszenia zużycia wody.


 Jednym z takich rozwiązań jest nowoczesny perlator
s-pointer, patent firmy Kludi, zainstalowany bezpośrednio przy wylewce, który napowietrzając wypływający z kranu strumień, skutecznie zwiększa udział powietrza w wodzie. Ogranicza tym samym zużycie wody nawet o 15% i pozwala na zmniejszenie zużycia od kilku do kilkunastu metrów sześciennych
w skali rocznej.


Innym pomysłem pomagającym zaoszczędzić wodę jest ogranicznik wypływu wody zainstalowany w baterii. Podnosząc uchwyt baterii do oporu, wypuszczamy około 50% wody. Taka ilość wystarczy w zupełności do golenia, opłukania rąk czy umycia zębów. Dopiero po pokonaniu lekkiego oporu z kranu wypływa pełny strumień wody.


 


Quick-Stop, kolejne, oszczędzające wodę rozwiązanie firmy Kludi, to prosty sposób na spłukiwanie zimną wodą, zmywanie lub namaczanie. Przycisk quick-stop zachwyci każdego użytkownika baterii z wyciąganą wylewką (np. Kludi-Zip): bez dotykania baterii, jednym naciśnięciem przycisku otworzymy zawór baterii, przepuszczając jednorazowo ściśle określoną ilość wody (zakres regulacji od 20 ml do 1900 ml). Po wypłynięciu zdefiniowanej porcji wody strumień zostanie automatycznie wyłączony.


O oszczędnym gospodarowaniu wodą zadecyduje już jednak samo wyposażenie łazienki
i kuchni w armaturę jednouchwytową. W takich bateriach o wiele łatwiej ustawić optymalną temperaturę wody. Można także szybciej zakręcić kran.


Ujmowanie problemu wody wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, naświetlanie aspektu niesprawiedliwej dystrybucji tego źródła życia oraz jego lekkomyślnego marnowania – to tylko jeden z wymiarów zjawiska. Woda to, obok bycia dobrem materialnym, źródło życia i inspiracji intelektualnych. To swoiste natchnienie duchowe… W dniu 22 marca warto zatem nasz codzienny kontakt z wodą wzbogacić chwilą refleksji na temat ochrony jej zasobów.  


 


 


Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody można odnaleźć na stronie http://www.worldwaterday.org