siwadectwo_energetyczne.jpgZnamy już rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące wydawania certyfikatów energetycznych oraz warunków, jakie muszą spełniać osoby chcące je wystawiać.

Dróg do uzyskania nowego zawodu, audytora świadectwa charakterystyki
energetycznej, jest kilka. Pierwsza to ukończenie przynajmniej jednego
roku studiów podyplomowych o kierunkach: budownictwo, architektura,
inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie oceny
energetycznej budynków. Od niedawna można także zdobyć uprawnienia
poprzez ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu, organizowanego przez
Ministerstwo Infrastruktury. Szkolenie będzie składało się z części
teoretycznej, trwającej 50 godzin oraz praktycznej – 8-godzinnej.
Trzecią grupę audytorów, stanowią osoby posiadające uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Obecnie jest to około 80
tysięcy osób. Świadectwo będzie mógł wystawić tylko niezależny ekspert.

- Brak odpowiedniego rozporządzenia ministerstwa dotyczącego
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku był
barierą w prowadzeniu szkoleń. Nie wiadomo było jak dokonywać obliczeń
charakterystyki energetycznej – wyjaśnia Ewa Kosmala, dyrektor ds.
technicznych Knauf Insulation, producenta izolacji.

13 listopada 2008 roku rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku
Ustaw. Dokument zawiera zasady dotyczące sposobu sporządzenia i wzoru
świadectwa oraz przepisy obejmujące metody obliczania charakterystyki
energetycznej. Od nowego roku paszporty będą musieli posiadać
właściciele budynków, mieszkań oraz lokali użytkowych. Inaczej nie
będzie można ich sprzedać lub wynająć.
– Świadectwo może stanowić dodatkową motywację dla projektantów,
zarządców nieruchomościami oraz deweloperów do zastosowania
energooszczędnych rozwiązań – dodaje Ewa Kosmala.

Większość państw Unii Europejskiej wprowadziła już paszporty
energetyczne. Głównym celem tego wymogu jest globalne obniżenie zużycia
energii oraz ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych.
Zobowiązania państw członkowskich zostały zapisane w dyrektywie
2002/91/WE i zostaną w pełni wprowadzone do polskiego prawa od nowego
roku.