Rzeczpospolita dotarła do projektu zmian w prawie budowlanym przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury.

zbudowniczym.jpgRządowa propozycja zakłada, że żadna inwestycja nie będzie wymagała
pozwolenia na budowę. Nie ma znaczenia, czy chodzi o dom jednorodzinny,
sklep, fabrykę, czy też szkołę – wyjaśnia Rzeczpospolita. Budujący na
terenie objętym miejscowym planem musi tylko złożyć w starostwie, w
mieście na prawach powiatu – u prezydenta miasta, wniosek o rejestrację
oraz projekt budowlany i oświadczenie, że ma prawo dysponowania
gruntem. Urzędnik sprawdzi kompletność wniosku, uprawnienia
projektantów, po czym podejmie decyzję, czy zarejestrować budowę, czy
odmówić. Będzie miał na to 30 dni. Za każdy dzień spóźnienia urzędnicy
będą musieli zapacić 500 złotych kary czekającemu inwestorowi- czytamy
w Rzeczpospolitej.

Prostsze mają też być końcowe formalności budowlane – informuje gazeta.
Nie będzie bowiem pozwoleń na użytkowanie. Wszystkie budowy będą
kończyły się rejestracją u inspektora nadzoru budowlanego. Zlikwidowane
zostaną też obowiązkowe kontrole przed oddaniem projektu.

Obecnie urzędnicy mają 65 dni na wydanie pozwolenia budowlanego. Jednak
- co podkreśla Rzeczpospolita – bardzo często dochodzi do sytuacji, że
czeka się na nie latami.