Jak przypomina Gazeta Prawna, każdy kraj członkowski musi się zastosować do unijnych przepisów – samodzielnie jednak może ustalić co przez społeczne budownictwo mieszkaniowe należy rozumieć. Definicja budownictwa społecznego przygotowana w Ministerstwie Finansów zakłada, że niższy VAT obejmie mieszkania do 120 m kw. i domy o powierzchni nie przekraczającej 200 m kw. Każdy “nadprogramowy” metr powierzchni będzie już objęty 22-procentowym VAT-em.

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, remonty lub przebudowy, na które uzyskano pozwolenie lub które zgłoszono odpowiedniemu organowi, będą opodatkowane niższą stawką VAT. Stanie się tak jednak tylko pod warunkiem, że wartość materiałów budowlanych użytych do prac nie przekroczy 50 proc. wartości kosztorysu.

Przyjęcie definicji budownictwa społecznego, bez jednoczesnego utrzymania zwrotu VAT na materiały budowlane, oznacza, że domy budowane tak zwaną metodą gospodarczą będą droższe – bo opodatkowane 22-proc. VAT. Wyższy podatek obejmie też budowę infrastruktury towarzyszącej – kotłownie, drogi czy dojazdy.