Specjaliści radzą, by w celach inwestycyjnych wybierać nowe lokale,
także w miejscowościach turystycznych. Na najszybszy zysk można liczyć,
kupując luksusowe apartamenty. Tymczasem na mieszkaniach w blokach z
wielkiej płyty można już tylko stracić – przestrzega Rzeczpospolita.

06.jpgPolski rynek nieruchomości największe zwyżki cen ma już za sobą i
nieprędko powtórzą się zyski w wysokości 70 proc., a nawet wyższe w
skali roku. Nie oznacza to jednak, że w nieruchomości nie warto
inwestować. Trzeba tylko wiedzieć, w jakie. Tym bardziej że sytuacja na
giełdzie i rynkach finansowych skłania do poszukiwania alternatywnych
form inwestowania. W ciągu ostatnich pięciu lat
inwestowanie na rynku nieruchomości traktowano prawie tak jak grę na
giełdzie. Ogromna przewaga popytu nad podażą właściwie minimalizowała
niebezpieczeństwo poniesienia strat – czytamy w dzienniku.

Teraz podejście inwestorów będzie musiało się zmienić. Do czynników
fundamentalnych, które na to wpłynęły, należy zaliczyć odpływ kapitału
spekulacyjnego oraz zdecydowany wzrost podaży w krótkim okresie. Oprócz
tego trzeba wziąć pod uwagę czynnik psychologiczny – obserwując rynek,
nabywcy zaczęli wstrzymywać się z podejmowaniem decyzji. W sytuacji, w
której przyszłość rynku nie jest do końca jasna, podejmowanie decyzji
inwestycyjnej, zwłaszcza krótkoterminowej, jest obarczone wysokim
ryzykiem – podkreśla gazeta. Na rynku mieszkaniowym nadszedł więc taki
moment, w którym do inwestowania trzeba podchodzić dosyć ostrożnie.
Wiele wskazuje na to, że nastąpi powrót do tradycyjnego myślenia o
rynku nieruchomości jako o sektorze, w którym z zasady inwestuje się
długoterminowo, nie po to, aby uzyskać spektakularne zyski, ale po to,
by mieć relatywnie wysoką szansę osiągnięcia umiarkowanego zysku w
dłuższym okresie. Należy uważnie się
przyglądać konkretnym przedsięwzięciom, zwracając uwagę na ich jakość,
szanse długoterminowego wzrostu wartości, ryzyko związane z inwestycją,
możliwość pojawienia się w pobliżu projektów konkurencyjnych lub
niekorzystnych zmian – radzi Rzeczpospolita.