Problem, który rozstrzygnęła Izba Podatkowa, przedstawia Gazeta Prawna:

dzialka.jpgW 1992 roku podatnik
kupił działkę budowlaną z jedną istniejącą ścianą do adaptacji,
natomiast w 1996 roku uzyskał pozwolenie na budowę budynku plombowego
mieszkalno-użytkowego na tej działce. Podatnik budowę prowadził jako
osoba fizyczna – nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W
latach 1997-2002 korzystał on z ulgi budowlanej przysługującej na
budowę budynku wielorodzinnego pod wynajem. Obecnie zamierza sprzedać
nieruchomość z inwestycją w stanie nieukończonym i nieoddaną do
użytkowania. Jak należy potraktować ulgę budowlaną, z której podatnik
korzystał w latach 1997-2002?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z
późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., podatnikom
przysługiwała ulga polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków
poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego
współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem
znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na
wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

W omawianym przypadku – czytamy w Gazecie Prawnej – podatnik nabył działkę w 1992 roku, pozwolenie na
budowę budynku na wynajem uzyskał w 1996 roku, natomiast w latach
1997-2002 korzystał z ulgi budowlanej przysługującej na budowę budynku
wielorodzinnego pod wynajem. W konsekwencji podatnik nie będzie
zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu budowy budynku wielorodzinnego w
postaci obowiązku doliczenia wydatków uprzednio odliczonych, ponieważ
sprzedaż nieruchomości z nieukończoną budową nastąpi po upływie
dziesięciu lat od jej nabycia, tj. licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej. Podatnik nie będzie
miał również obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego
zbycia przedmiotowej nieruchomości, gdyż minęło dziesięć lat od jej
nabycia, tj. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
nabycie nieruchomości gruntowej.