Rozwiązanie to ma polegać na dofinansowaniu spłaty części kredytu zaciągniętego na remont. Dofinansowanie ma pokrywać 25 proc. kwoty kredytu, nie może jednak przekroczyć 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji – informuje Puls Biznesu.

Premia będzie przeznaczona wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych, wybudowanych przed 1961 r. Projekt zakłada, że mogą z niej skorzystać wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne.

Projekt ustawy zakłada, że premii termomodernizacyjnej nie będzie można wykorzystać w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Ma to zapobiec kumulacji pomocy ze źródeł publicznych.

Wszystkie premie będzie przyznawać Bank Gospodarstwa Krajowego ze specjalnego Funduszu Remontów i Termomodernizacji. Przygotowywana ustawa ma zastąpić obowiązującą od 1998 r. ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.