zastanow.jpgNie będzie sankcji za brak świadectwa energetycznego dla sprzedawanego lokalu. To na razie propozycja – informuje Rzeczpospolita. Pracuje nad nią Ministerstwo Infrastruktury.
Chce zmienić przepisy nowelizacji prawa budowlanego, które nie weszły
jeszcze nawet w życie.

Na razie sytuacja jest taka, że po 1 stycznia 2009 r. pojawia się nowy wymóg. Chodzi o świadectwa energetyczne. Przepisy
w obecnym brzmieniu budzą wątpliwości interpretacyjne, czy sprzedając
mieszkanie lub je wynajmując, trzeba przedstawić świadectwo czy też
nie. Zdania na ten temat są podzielone – zauważa dziennik.

Projekt przewiduje
wprost, że certyfikaty wydaje się dla każdego budynku oddawanego do
użytkowania, istniejącego budynku (lub jego części, pod warunkiem że
stanowi samodzielną całość), mieszkania. Nie byłoby jednak, tak jak dzisiaj, sankcji za brak tego świadectwa. Można byłoby więc sprzedać mieszkanie bez świadectwa.

Wyjątkiem byłyby budynki oddawane do użytku. Tam świadectwo będzie potrzebne, inaczej nie uzyska się pozwolenia na użytkowanie.