Poniżej w punktach opisane jest 20 elementów stosowanych przy pokryciu połaci dachówką: 1. Dachówka podstawowa – co piąta dachówka powinna być przykręcona śrubą do łat lub przymocowana za pomocą specjalnej spinki.


 2. Dachówka boczna lewa i prawa – są to dachówki kończące połać dachu z wystającym zakończeniem prostopadłym do dachówki.


 3. Gąsior podstawowy – element zakończenia połaci w kalenicy i narożu wypukłym (kalenica ukośna).


 4. Gąsior początkowy – gąsior zaokrąglony z jednej strony, stosowany jako pierwszy z dołu w kalenicy ukośnej.


 5. Gąsior trójstronny typu “Y” – stosowany na połączeniu kalenicy dachu i dwóch krawędzi narożnych.


 6. Gąsior czwórstronny typu “X” – stosowany na zwieńczenie czterech krawędzi narożnych, w dachach czterospadowych bez kalenicy poziomej.


 7. Zaślepka gąsiora – element plastikowy przy dachówkach betonowych lub ceramiczny zakrywający pierwszy gąsior w kalenicy poziomej. Czasami ceramiczne zaślepki stosowane od strony frontowej budynku spotyka się z rokiem wyprodukowania na zaślepce.


 8. Zaczep gąsiora – blaszka nierdzewna służąca do mocowania gąsiorów w przypadku braku w nich otworów do przykręcania śrub.


 9. Aero pod gąsior – plastikowa taśma o długości ok.1,0m z otworami w górnej części i szczotkami lub gąbką w dolnej, która uszczelnia połączenie gąsiorów z dachówkami a jednocześnie pozwala na właściwą wentylację dachu.


 10. Uchwyt łat gąsiora – nierdzewna blaszka w kształcie litery U przybita do łat dachowych. Montowana co 60cm, do niej przykręca się łaty pod gąsiory.


 11. Taśma Wakaflex (występują też inne nazwy handlowe) – taśma samoprzylepna o szerokości 20-30cm służąca do uszczelnień pomiędzy ścianą lub kominem a dachówką. Najlepiej przyklejać ją na gorąco podgrzewając komin i dachówkę za pomocą opalarki.


 12. Listwa kominowa – aluminiowa listwa malowana w kolorze dachówki lub klinkieru szerokości ok.5 cm przykręcana do komina, która zapobiega odklejaniu się taśmy Wakaflex od komina. Rowek pomiędzy kominem a listwą należy dodatkowo wypełnić mrozoodpornym silikonem.


 13. Dachówka wentylacyjna – zbliżona kształtem do dachówki podstawowej z dodatkowym otworem na wentylację – montowana w górnej części dachu co ok.1,0-1,5m. Służy zapewnieniu właściwej wentylacji dachu. Otwór najczęściej zabezpieczony jest siatką przeciw wlatywaniu ptaków.


 14. Kominek wentylacyjny – najczęściej plastikowa dachówka z kominkiem. Służy do podłączenia przewodów wentylacyjnych lub odpowietrzenia kanalizacji. Nie wolno podłączyć do niego przewodów spalinowych.


 15. Dachówka z wyjściem na antenę – podstawowa dachówka z gumowym stożkiem dla przeprowadzenia masztu antenowego. Należy ją zamontować tak aby maszt można było dodatkowo przykręcić do płatwi lub jętki.


 16. Dachówka pod stopień lub podest kominiarski – specjalnie uformowana dachówka z kołyską umożliwiająca przykręcenie stopni lub podestów kominiarskich. Podest montujemy przy samym kominie, a stopnie pomiędzy kominem a wyłazem dachowym.


 17. Elementy kosza – plastikowe lub blaszane listwy o długości ok.1,5m w kolorze dachówki, stanowią uszczelnienie krawędzi koszowej (wklęsłego załamania dachu).


 18. Grzebień – plastikowa listwa w kształcie grzebienia montowana na pierwszej łacie. Posiada otwory służące do wentylacji dachu. Zęby grzebienia układają się do kształtu dachówki i zapobiegają wlatywaniu ptaków pod połać dachu.


 19. Wyłaz dachowy – plastikowe okno montowane w pobliżu komina, używane głównie przez kominiarzy.


 20. Drabinki śniegowe – płotki z blachy nierdzewnej zapobiegające zsuwaniu się śniegu z połaci dachu.