Aby dobrać właściwie kostkę brukową dla naszego klienta, warto określić podstawowe jej parametry ułatwiające podjęcie tej decyzji:

Kształt

Wymagania powierzchni oraz potrzeby klientów spowodowały, że na rynku dostępne są już nie tylko tradycyjne najbardziej popularne kształty kostki, ale i te w kształcie klinów, z których łatwo układa się najróżniejsze wzory. Możemy wybrać nieregularne kształty, które wpasują się w ogród lub kręte w nim ścieżki albo kostki geomentryczne, pasujące do nowoczesnej architektury budynku. Warto wybierać zatem wzór, który nie wymaga uciążliwego docinania.

Osobnym rodzajem są kostki ekologiczne. Nawierzchnie z nich są przepuszczalne, dzięki czmu wody opadowe mogą przesiąkać do podłoża. 

Kolor

Kostka brukowa może być dobrana do budynku nie tylko pod względem charakteru, ale również koloru. Dopasujemy ją do elewacji, ogrodzenia lub do innych istotnych elementów. Dzięki zastosowaniu w produkcji odpowiednich barwników można o otrzymać szare, grafitowe, brązowe, zielone, niebieskie, a nawet białe i żółte kolory kostki. Należy jednak pamiętać, że nawet w obrębie jednego koloru mogą wystąpić różnice odcieni. Dlatego też ważne jest odpowiednie obliczenie potrzebnej ilości materiału, by uniknąć dokupowania kostki z innej, choć podobnej kolorystycznie, partii.

Rozmiar

Przy wyborze grubości kostek brukowych stosowane są następujące zalecenia:

 • dla ciągów pieszych oraz tras rowerowych stosuje się kostki o grubości 4 cm lub płyty o grubości 5 cm
 • dla ciągów obciążonych ruchem samochodów osobowych stosuje się kostki grubości 5 i 6 cm
 • dla ciągów obciążonych ruchem samochodów dostawczych do 3,5 t należy używać kostki grubości 6 cm 
 • dla obciążeń powodowanych przez samochody ciężarowe i ciągniki – kostki grubości 8 cm lub 10 cm.

Tolerancja wymiarowa

Betonowe kostki brukowe mogą mieć odchylenia
od wymiaru nominalnego na długości i szerokości 3 mm
i od nominalnej wysokości 5 mm. Pomiar powinien uwzględnić
dystanse, o ile dany wyrób je posiada.

Jakość ISO

Certyfikat zapewnienia Jakości ISO jest wiążącym kryterium jakości oraz decyduje o wyborze producenta. Badania laboratoryjne mają za zadanie określić, czy dana partia kostek spełnia określone parametry, zgodne z normą PN-EN 1338:2005. Parametry te określone są następująco:

 • zwarta struktura,
 • jednorodna tekstura powierzchni licowej,
 • jednolitość zabarwienia,
 • na bocznych powierzchniach mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość użytkową, 
 • wklęsłość i wypukłość
 • mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub
  spodniej, jeżeli są łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają przy
  układaniu, 
 • ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne
 • wytrzymałość rozciąganie przy rozłupywaniu – nie mniejsza niż 3,6MPa
 • nasiąkliwość – nie większa niż 6 %
 • mrozoodporność – badania na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających
 • odporność na ścieranie – pomiary ścieralności na tarczy Boehmego lub metodą szerokiej tarczy ściernej w zależności od rodzaju powierzchni

Na co zwrócić uwagę?

Bez badań laboratoryjnych pobieżnie możemy określić jakość zamawianych kostek brukowych. Należy pamiętać, że od tego zależy ich trwałość i wytrzymałość nawierzchni. Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy kostka:

 • nie ma rys i spękań powierzchni;
 • ma zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczne ślizgi na powierzchniach bocznych oraz "gęsią skórkę" na powierzchniach licowych;
 • nie chłonie wody;
 • nie ma plam i zabrudzeń, których nie da się zmyć wodą;
 • nie ma wyszczerbionych krawędzi przy górnej powierzchni;
 • ma odpowiednią gęstość – jeśli po przełamaniu widzimy nieregularne fragmenty kruszyw kostki, oznacza to, że produkt będzie mało wytrzymały i kruchy; produkt o dobrym zagęszczeniu powinien przełamać się razem z kruszywem w nim zawartym

Rodzaje

Konkurencją dla kostki betonowej jest kostka granitowa. Każda pojedyncza kostka granitowa jest wytwarzana oddzielnie, a na jej korzyść przemawiają również parametry techniczne.

 

Widoczne wady kostki brukowej

Niektórych wad kostek brukowych nie da się uniknąć. Powstają na skutek
działań chemicznych, zatem ich tworzenie nie wynika z błędów
produkcyjnych. Dlatego też nie mogą podlegać reklamacji.

Wykwity wapienne

Na
kostce brukowej
mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i szarych
nalotów. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w
wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu.
Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku
wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Zatem ich tworzenie nie wynika
ani z błędów produkcyjnych, ani też z
niewłaściwej ilości barwników. Na
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity
po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i
obserwacje wykazały, że okres ten wynosi maksymalnie 2 lata. Zgodnie z
europejską normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego
wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za
istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

Struktura warstwy wierzchniej

Na powierzchni produktów betonowych
dopuszcza się występowanie miejscowych odchyleń w strukturze
warstwy wierzchniej wynikających z procesu wibroprasowania.
Nie są one podstawą do wyciągania wniosków o niewystarczającej
wodoszczelności lub twardości wyrobów i nie pogarszają
ich wartości użytkowej, pod warunkiem, że wyroby te odpowiaŹdają
normom. Szorstka powierzchnia zwiększa przyczepność i z
technicznego punktu widzenia jest korzystniejsza od powierzchni
gładkiej.

Włoskowate pęknięcia

Włoskowate pęknięcia powierzchniowe są niezauważalne wzrokowo na
suchych wyrobach i można je zlokalizować wyłącznie na wilgotnej
powierzchni w trakcie jej schnięcia. Zjawisko to spowodowane jest
skurczem betonu. Podczas procesu wiązania niemal wszystkich odmian
cementu obserwowane jest zjawisko skurczu, w efekcie którego
powstają mikrospękania. W przypadku produkcji w okresach
podwyższonych temperatur, na skutek powierzchniowego wysychania
betonu w początkowym okresie jego dojrzewania, efekt ten ulega
intensyfikacji. Systematycznie prowadzone badania dowodzą, iż
występujące w wyrobie pęknięcia włoskowate nie obniżają własności
użytkowych wyrobu, jeżeli w innych parametrach wyrób ten odpowiada
założonym normom jakościowym.

Odpryski

Kostki brukowe, płytki chodnikowe i
krawężniki, ułożone ze zbyt wąskimi fugami lub przy niewystarczającej
nośności podkładu są narażone na obciążenia narożników
oraz krawędzi przylico-wych już podczas układania. Takich
naprężeń nie wytrzymują nie tylko najtwardsze betony, lecz
również skały Podobny efekt daje obciążanie takiej nawierzchni
w trakcie jej eksploatacji. I w tym przypadku może wystąpić
odpryskiwanie krawędzi. Nie świadczy to o wadzie wyrobu,
a jedynie o niewłaściwym sposoŹbie układania bądź wadliwie
wykonanym podłożu.

Wypływki

Na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować
naddatki materiału tzw. "wypływki" powstałe w wyniku stopniowego
zużywania się formy i płytek stempla. Wypływki znikają samoczynnie w
czasie procesu układania. Występująca nadlewka betonowa nie obniża
wartości użytkowej wyrobu gotowego i nie stanowi podstawy do
reklamacji jakościowych. Znika samoczynnie w czasie procesu
układania.