Jest nowy projekt Prawa Budowlanego – informuje Gazeta Prawna.

Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe już po 30 dniach od
złożenia przez inwestora u starosty wniosku o zarejestrowanie budowy.
Oznacza to, że inwestorzy nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie na
budowę, na które dziś trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy.

Takie zmiany przewiduje projekt nowego prawa budowlanego przygotowanego
przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego dotarła Gazeta Prawna.

Po otrzymaniu wniosku starosta sprawdzi, czy złożone dokumenty są
poprane i kompletne oraz, czy osoby, które się pod nim podpisały, mają
wymagane uprawnienia. Jeżeli wniosek okaże się prawidłowy, to starosta
nie będzie mógł odmówić rejestracji inwestycji. Na tę czynność będzie
miał jedynie 30 dni.

Jeżeli natomiast ten termin starosta przekroczy, to wojewoda nałoży na
niego karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Po zarejestrowaniu
inwestycji starosta będzie musiał wydać inwestorowi, w terminie 7 dni,
zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do rejestru. Jeśli zaś termin ten
zostanie przekroczony, inwestor automatycznie uzyska prawo rozpoczęcia
robót budowlanych – czytamy w Gazecie Prawnej.