dreamstimesmall_132856_1.jpgGazeta Prawna informuje, że czekają nas korzystne zmiany w opodatkowaniu używanych nieruchomości. Według nowych zasad VAT płaciłoby się tylko przy pierwszej ich
sprzedaży, czyli – jak ujmują to nowe przepisy – przed pierwszym
zasiedleniem. Później sprzedaż tych nieruchomości byłaby już z VAT
zwolniona.

Zwolnienie nie będzie – tak jak dzisiaj –
uzależnione od celu mieszkaniowego czy kwalifikacji do towarów
używanych – czytamy w dzienniku. Opodatkowana byłaby jednak wciąż dostawa budynków używanych
krócej niż pięć lat w przypadku poniesienia określonych nakładów
uprawniających do odliczenia VAT. Takie zmiany przewiduje projekt dużej
nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który jest już po
uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt przewiduje także możliwość
wyboru przez strony opodatkowania zamiast zwolnienia. Zdaniem ekspertów
wprowadzenie opcji opodatkowania uatrakcyjni funkcjonowanie firm
deweloperskich na wtórnym rynku mieszkaniowym.