W przypadku instalacji służących do ogrzewania dużych domów lub obiektów użyteczności publicznej niezbędne jest wykorzystanie kotłów o średniej i dużej mocy. Dzięki szerokiej ofercie producentów kotłów, dla każdej inwestycji można opracować rozwiązania układu grzewczego, które uwzględnią zarówno kryteria techniczne, jak i ekonomiczne.

Typ instalacji

Decydując się na
wybór konkretnego systemu, inwestor w pierwszym rzędzie musi podjąć
decyzję o wyborze paliwa. Jeśli na danym terenie znajduje się sieć
gazowa, która ma odpowiednią średnicę, by uzyskać pozwolenie na
przyłączenie się do niej, wybierane są zazwyczaj urządzenia na gaz
ziemny. Wynika to przede wszystkim z niższego kosztu zakupu i niższych kosztów eksploatacji takich urządzeń.

W przypadku braku dostępu do gazu ziemnego można wybrać takie
rozwiązania jak kotły na propan i olej oraz wspomagające systemy
solarne. Projektant po wykonaniu obliczeń strat ciepła może zgodnie z
życzeniem klienta dobrać pojedynczy kocioł odpowiedniej mocy lub dwa
czy nawet kilka urządzeń pracujących w kaskadzie. Niewątpliwie to
drugie rozwiązanie ma wiele zalet. Inwestor na przykład ma pewność, że
w razie awarii jednego z kotłów pozostałe będą efektywnie pracowały.
Kolejną zaletą układów kaskadowych, ale i pojedynczych kotłów z
palnikami modulowanymi, jest możliwość każdorazowego dopasowania mocy z
jaką pracuje układ grzewczy do zapotrzebowania na ciepło.

dedetrich.jpg

Urządzenia na gaz ziemny

W ostatnich latach w technice grzewczej umacnia się trend instalowania
gazowych kotłów kondensacyjnych w miejsce tradycyjnych
niskotemperaturowych. Wynika to przede wszystkim z dążenia do
uzyskiwania jak najwyższych sprawności pracy, a co za tym idzie jak
najniższych kosztów eksploatacji. Kolejną tendencją występującą w przypadku inwestycji budowlanych jest ograniczanie powierzchni przeznaczonych na inne niż użytkowe cele. Przy tego typu nowoczesnych instalacjach sprawdzają się między innymi wiszące kotły
kondensacyjne. Kotły 43kW, 65kW
oraz 90kW mają średnioroczną sprawność sięgającą 110% w
odniesieniu do kotłów niekondensacyjnych, a w celu zwiększenia mocy
układu grzewczego mogą być łączone w kaskady. W układzie kaskadowym
może pracować do 10 urządzeń. W przypadku kotłowni dachowych istotne
jest również obciążenie stropu. Wykorzystanie wymienników ciepła
wykonanych ze stopu aluminiowo-krzemowego, pozwala na zredukowanie ciężaru netto np. kotła MC 90 do 72 kg.

Szeroki wybór rodzajów kotłów w połączeniu z modulacyjną pracą palnika
zapewnia doskonałe dostosowanie mocy urządzeń grzewczych do
rzeczywistych potrzeb instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku
kotłów stojących o dużych mocach ważny jest ich ciężar, wielkość i
łatwość transportu.

dedetrich2.jpg

W
budynkach mieszkalnych ważniejsza niż w przypadku biurowców jest
kultura pracy kotła. Hałas powodowany przez kotły starego typu
powoduje, że pokoje nad kotłowniami przeznacza się na pomieszczenia
gospodarcze lub takie, w których przebywa się tylko w ciągu dnia.
Jeżeli kocioł pracuje cicho, bezpośrednio nad kotłownią można bez obawy
umieścić pomieszczenie mieszkalne. Nowoczesne kotły kondensacyjne nawet
o dużych mocach nie są głośne – poziom hałasu emitowany przez kotły wynosi 57 dB. Nowoczesne, niskotemperaturowe kotły
atmosferyczne również charakteryzują się niską emisją hałasu.

W ich przypadku rozwiązaniem ułatwiającym montaż jest
zastosowanie wymiennika ciepła składającego się z członów żeliwnych.
Korpus może być dostarczony do inwestora zmontowany lub w członach,
dzięki czemu kocioł można przetransportować do pomieszczenia kotłowni w
częściach i dopiero tam zmontować.

Inne źródła energii

Tam gdzie nie ma sieci gazowej można zainstalować kotły na paliwo stałe
– drewno, węgiel lub koks. Obecnie jednak, ze względu na rosnącą
dbałość o ochronę środowiska naturalnego, rozwiązanie to stosuje się
coraz rzadziej. Popularny jest za to montaż kotłów zasilanych propanem.
Duża część oferowanych na rynku urządzeń, na przykład opisane wcześniej
kotły Innovens, jest przystosowana do pracy zarówno z gazem ziemnym jak
i z propanem.

Kolejną z opcji jest budowa kotłowni zasilanej lekkim
olejem opałowym. Kotły mogą być wtedy wyposażone w odpowiednie palniki olejowe dwustopniowe, ale również
współpracować z zasobnikowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej.

Warto też zwrócić uwagę na coraz częściej stosowane solarne systemy
grzewcze, które służą m.in. do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ogrzewania wody basenowej ub współpracy z innym źródłem ciepła do celów
centralnego ogrzewania. Główną zaletą tego rozwiązania są oszczędności płynące z wykorzystania darmowej energii słonecznej.

Na podst.mat. De Dietrich