Kotłownia
powinna być usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w
piwnicy lub na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię musi spełniać
określone warunki. Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 2,2 m.
W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji
mechanicznej. Może się ona uszkodzić (na przykład na skutek dużego zapylenia
kotłowni przy rozruchu kotła), a niesprawna może się stać przyczyną cofania się
czadu do pomieszczeń mieszkalnych.

Składowanie paliwa

Miejsce do magazynowania opału powinno się znajdować w sąsiedztwie kotłowni.
Magazyn paliwa warto usytuować tak, żeby łatwo tam było dostarczać paliwo. Musi
mieć tak jak kotłownia wysokość minimum 2,2
m, ale wolna przestrzeń między warstwą paliwa a stropem
nie może być mniejsza niż 0,5 m.
W zamkniętym składzie paliwa obowiązkowy jest kanał wentylacji wywiewnej
umożliwiający dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Żużel i popiół należy
składować w pojemnikach w wydzielonej części kotłowni. Jeśli skład żużla ma być
osobnym pomieszczeniem, powinien mieć wysokość, co najmniej 2,2 m i wentylację grawitacyjną
umożliwiającą trzykrotną wymianę powietrza na godzinę.

Komin

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo
ważne. Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub
nawet cofanie się spalin do kotłowni.

Większość nowoczesnych kotłów na paliwa stałe nie wymaga stosowania wkładów
kominowych. Kominy mogą być murowane z cegły pełnej klasy minimum 10 z wyrównanymi
wewnątrz spoinami z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki od 1,5 do
3,0. Przewód musi się zaczynać od poziomu podłogi kotłowni. Jego przekrój
powinien być zbliżony do kwadratu, bo wtedy opory przepływu spalin są mniejsze.
Minimalny przekrój wynosi 14 x 14 cm.
Zawsze jednak, określając przekrój przewodu, trzeba się kierować wielkością
ciągu kominowego, który w kotłach z dolnym spalaniem wynosi średnio 20 Pa.
Przekrój i wysokość komina powinien określić projektant.

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy od
stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na
dachach stromych o pokryciu łatwo palnym ( np. gont drewniany) lub płaskich
kominy powinny wystawać ponad kalenicę 0,60
m., Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np.
dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.
Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny
konieczny do:

  • usuwania sadzy i popiołu,
  • wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła
    lub na początku sezonu grzewczego.

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy
o grubości około 3 mm,
który należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał
ten powinien się wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku
trzeba wykonać za pomocą łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu
spalin. Czopuch należy ocieplić otuliną z wełny mineralnej.