Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), zrzeszające polskich producentów materiałów ociepleniowych, jest jednym z inicjatorów powołania stowarzyszenia europejskiego – European Association for ETICS (EAE), powstałego w listopadzie 2008 roku. Prezes SSO, Jacek W. Kulig, wszedł do trzyosobowego Zarządu EAE i reprezentuje tę organizację w rozmowach z Europejską Organizacją ds. Aprobat Technicznych (EOTA) i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN. Udział w międzynarodowych pracach otwiera przed SSO nowe możliwości budowania pozycji polskiej branży dociepleń.

EAE jest forum współpracy krajowych stowarzyszeń. Wśród założycieli są przedstawiciele  organizacji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch. EAE uczestniczy, jako obserwator, w sesjach roboczych EOTA. Czynione są starania o przystąpienie do CEN – mówi Jacek W. Kulig, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Aktywna działalność w EAE jednym z elementów nowej strategii polskiego stowarzyszenia. Prezes SSO podkreśla, że międzynarodowe projekty dostarczają kolejnych sposobów promowania kompletnych systemów dociepleń jako gwarancji jakości i trwałości elewacji budynków.

W Polsce mamy w tej dziedzinie jeszcze wiele do zrobienia. Odbiorcy często nie wiedzą, że tylko kompletne i prawidłowo wykonane systemy ociepleń ETICS, które uzyskały certyfikaty akredytowanych instytutów badawczych, zapewniają odpowiedni standard oraz bezpieczeństwo docieplenia. Rolą SSO jest upowszechnienie tej wiedzy wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz wpływanie na kształt regulacji prawnych dotyczących rynku budowlanego – stwierdza Jacek W. Kulig.

SSO podejmuje inicjatywy skierowane do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz do urzędów i inspektoratów, wspierające rozwój branży dociepleń.

Stowarzyszenie działa  na rzecz prawidłowego wytwarzania i dystrybucji materiałów ociepleniowych. Chcemy przyczynić się również do podniesienia kultury wykonawstwa ETICS. Planujemy m.in. cykl seminariów dla projektantów i inwestorów, programy szkoleniowe dla wykonawców, uruchomienie infolinii z doradztwem technicznym  oraz świadczenie usług eksperckich – zapowiada prezes SSO.