Praktycznie wszystkie typy i rodzaje ścian mogą być wykonane z wyrobów ceramicznych. Ta technika budowy ma podstawową zaletę: powstaje budynek o dużej trwałości i bardzo dobrych parametrach technicznych, od piwnicy aż po dach. Warta zaznaczenia jest również odporność ścian ceramicznych na uszkodzenia mechaniczne.
Wadą ich natomiast jest duża materiałochłonność i pracochłonność. Ponadto zbyt mała izolacyjność
cieplna tych materiałów powoduje, że wykonuje się z nich głównie ściany warstwowe.
W ścianach trójwarstwowych z ceramiki wykonana jest zarówno warstwa nośna jak i elewacyjna.
Ściany ceramiczne mogą być również jednowarstwowe – wykonane z pustaków porowatych.
Mają one lepszą izolację cieplną oraz są lżejsze od pustaków tradycyjnych. Produkowane są one
w dwóch odmianach: z wpustem i piórem oraz z tak zwaną kieszenią.


Co oznacza termin ceramika poryzowana?

Na etapie
przygotowania surowca, z którego produkuje się pustaki, do gliny
dodawane są trociny drzewne, które w trakcie obróbki termicznej w
piecu, w temperaturze bliskiej 1000oC
wypalają się – pozostawiając w czerepie ceramicznym mikropory. Proces
poryzacji wpływa korzystnie na właściwości pustaków ściennych. W
stosunku do produkowanych metodami tradycyjnymi charakteryzują się one
wyższą izolacyjnością cieplną, dobrą izolacyjnością akustyczną,
mrozoodpornością i odpornością ogniową.

Dom warstwowy czy jednowarstwowy?

Aby
spełnić wymogi norm budowlanych nowo budowany dom musi zapewniać dobrą
ochronę cieplną, tak by zminimalizować wydatkowanie energii na
ogrzewanie. Przyjęto dlatego, że współczynnik przenikania ciepła dla
muru jednowarstwowego “U” nie powinien przekraczać 0,50 W/m2K.

Z ceramicznych materiałów
budowlanych można konstruować mury warstwowe o
teoretycznym współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,22 W/m2K.
Wiadomo jednak, że teoria rzadko zgadza się z praktyką. Mury warstwowe
szczególnie narażone są na nieprzewidziane przez projektanta ubytki
ciepła. Wystarczy nieprawidłowe rozłożenie materiału izolacyjnego, by
współczynnik wzrósł dwu-, a nawet trzykrotnie. Dodatkowym
niebezpieczeństwem jest skłonność do gromadzenia wilgoci w materiale
izolacyjnym i powstawanie tzw. punktu rosy. Wilgoć radykalnie zwiększa
przewodzenie ciepła przez materiał izolacyjny, co eliminuje jego
użyteczność. Między innymi z tych względów dla muru warstwowego normy
budowlane przewidziały maksymalny współczynnik U=0,30 W/m2K.

Mury
jednowarstwowe także są narażone na nieprzewidziane przez projektanta
ubytki ciepła. Może je powodować nieprawidłowo przygotowana lub
rozmieszczona zaprawa, nieumiejętne dopasowanie nadproży, narożników
itp. “trudnych szczegółów”. Pomimo tego straty z tych powodów z reguły
nie podwyższają współczynnika o więcej niż o 30-40%, co w przypadku
najlepszych dostępnych na polskim rynku wielkogabarytowych pustaków
poryzowanych pozwala w dalszym ciągu zachować bardzo dobre właściwości
izolacyjne ścian.

 • jednowarstw.jpgŚciana jednowarstwowa – ściana, która składa się  tylko z jednej warstwy elementów murowych.
  Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję
  konstrukcyjną, jak i  termoizolacyjną. Najczęściej do budowy ściany jednowarstwowej stosuje się pustaki ścienne o grubościach 50, 44 i 38 cm, umożliwiające budowanie zewnętrznych ścian nośnych niewymagających docieplenia. Ściany jednowarstwowe dzięki zdolnościom dyfuzyjnym stabilizują wilgotność w pomieszczeniach, co zapewnia utrzymanie mikroklimatu zdrowego dla człowieka. Mają optymalną masę, przez co akumulują i utrzymują ciepło w pomieszczeniach, a dodatkowo przejmują energię promieni słonecznych.
 • dwuwarstw.jpgŚciana dwuwarstwowa – to ściana zewnętrzna z systemem docieplenia (materiał termoizolacyjny,
  kleje, kołki, siatki, tynki cienkowarstwowe). Wewnętrzna warstwa z cegieł pełni w tym rozwiązaniu
  funkcję konstrukcyjną. Z kolei grubość warstwy docieplenia w
  zdecydowanej mierze odpowiedzialna jest za parametry termiczne całej
  przegrody. Do wznoszenia warstwy konstrukcyjnej dwuwarstwowych ścian zewnętrznych służą pustaki o grubościach 30, 25 i 18.8 cm. Ściana z nich wykonana ocieplana jest materiałem termoizolacyjnym (wełna mineralna lub styropian).
 • trojwarstw.jpgŚciana trójwarstwowa – składa się z wewnętrznej warstwy
  konstrukcyjnej oraz zewnętrznej warstwy osłonowej z cegieł oraz z
  umieszczonej pomiędzy nimi warstwy izolacji termicznej (wełna mineralna
  lub styropian). Ten rodzaj konstrukcji od kilkudziesięciu lat należy
  w wielu krajach Europy do ważniejszych rozwiązań ścian zewnętrznych.
  Szczególnym rozwiązaniem ściany trójwarstwowej jest ściana szczelinowa
  tj. z wentylacyjną szczeliną powietrzną. Na zewnętrzną warstwę nośną używa się pustaków o grubościach 30, 25 lub 18.8 cm, a zewnętrzną warstwę osłonową stanowić mogą pustaki np. Porotherm 11.5 P+W lub 8 P+W. Pomiędzy warstwą nośną i osłonową muru umieszcza się materiał
  termoizolacyjny (wełna mineralna bądź styropian).
 • nosna.jpgŚciana nośna/akustyczna - można je wykonać z pustaków o trzech grubościach: 30, 25 i 18.8 cm. Produkowane są one w
  dwóch klasach wytrzymałości 10 i 15, co daje możliwości optymalnego
  projektowania ścian. Do wykonywania przegród o podwyższonych wymaganiach izolacyjności
  akustycznej można stosować np. pustak Porotherm 25 AKU oraz Porotherm 25/30
  AKU.
 • dzialowa.jpgŚciana działowa/osłonowa - z pustaków wykonywać można również ściany działowe i
  osłonowe stanowiące zewnętrzną warstwę muru wielowarstwowego (np.
  szczelinowego). Wykorzystywane są także do obmurowywania wieńców. Mimo,
  że ściany z nich wykonane nie pełnią funkcji nośnej, są bardzo odporne
  na uderzenia.

Taniej czy drożej?

Koszt m2 muru to koszt materiału i
wkład robocizny. W przypadku budownictwa mieszkaniowego najtańsze są
mury jednowarstwowe przede wszystkim ze względu na dwukrotnie mniejszy
wkład robocizny i duże wymiary elementów. W chwili obecnej na polskim
rynku znajdziemy dwie oferty wielkogabarytowych pustaków ceramicznych
pozwalających osiągnąć współczynnik przenikalności cieplnej k=0,31 W/m2K
przy użyciu zaprawy ciepłochronnej (wyznacznik izolacyjności). Ze
względu na rodzaj dodatków obniżających ten współczynnik różnią się
zdecydowanie ceną. Pozostałe właściwości, takie jak dyfuzyjność,
wytrzymałość, gęstość są zbliżone.

na podst. mat. firm Jopek i Wienerberger
Fot. Wienerberger